Pro rodiče

Rozpis úklidu

(rodiče otřou povrchy, vysají koberec, vynesou koš)

 

Egerman Dominik 11.9. 2 17.9.
Ekrt František 18.9.- 24.9.
Grunt Tadeáš 25.9. - 1.10.
Keprta Jakub Josef 2.10. - 8.10.
Kotouček Petr 9.10. - 15.10.
Kotoučková Kateřina 16.10. - 22.10.
Maier Petr 23.10. - 29.10.
Rybka Daniel 30.10. - 5.11.
Semrád Jan 6.11. - 12.11.
Schindelm Thomas Arthur 13.11. - 19.11.
Slavík Šimon 20.11.- 26.11.
Studený Šimon  27.11. - 3.12.
Svítek Richard 4.12. - 10.12.
Šimek David 11.12. - 17.12.
Šrůma Vojěch 18.12. - 24.12.
Štorek Matěj 25.12. - 31.12.
Trefný Adam 1.1. - 7.1.

 

Týmové příspěvky:

Na měsíce srpen - prosinec vybíráme týmové příspěvky 100 Kč/ měsíc, celkem 500 Kč.

Žádám o zaslání na:

na bankovní účet č. 2101235289/2010

(do textu napište příjmení dítěte)

Ti co neuhradili, žádáme o zaslání / úhradu co nejdříve

 

Členské příspěvky:

Členské příspěvky za IV.Q :

1 dítě ve Slovanu 1.500 Kč

2 děti ve Slovanu 750 Kč (polovina za každé)

Sponzorský dar - neplatí

Úhrady zasílejte na

na bankovní účet č. 2101235289/2010

(do textu napište příjmení dítěte)

 do 30.11.2017

INFORMACE Z ČLENSKÉ SCHŮZE HC SLOVAN LOUNY ( 19.4.2017):

Klubový příspěvek na sezónu 2017/2018 je stanoven ve výši  6 000,- Kč.

Termíny splatností příspěvku jsou čtvrtletně po 1 500,- Kč:
 
3.Q 2017 do 30.09.2017
4.Q 2017 do 30.11.2017
1.Q 2018 do 31.01.2018
2.Q 2018 do 10.03.2018

Některé zdravotní pojišťovny tento příspěvek proplácejí ( při platbě si vyžádejte potvrzení).
 
Současně platí, že oddílové příspěvky:
 
- děti trenérů - nově platí plnou částku;
- sourozenec/ci hráčů - součet sourozenců je limit 6 000,-Kč, tj. pokud jsou dva sourozenci, každý platí 3 000,-Kč, pokud jsou tři, tak platí každý 2 000,- Kč atd.
- brankáři od mladších žáků - nově platí 2 000,-Kč;
- ti co dojíždí nad 25 km - nově 2 000,-Kč;
- ten kdo sežene minimální částku sponzorských peněz ve výši 7 000,- Kč - si může započíst členské příspěvky v celé výši.
 
Současně jsou oficiálně sponzorské peníze týmů zrušeny, nicméně iniciativě se meze nekladou a jak je již výše uvedeno, lze takto získané peníze započíst. V případě požadavku vyvěsení reklamního baneru je minimální částka stanovena limitem 9 000,- Kč (z důvodu výroby reklamního baneru).
 
 

Výběr příspěvků

Klubové příspěvky se platí čtvrtletně ve výši 1000,- Kč za hráče, týmové se vybírají měsíčně ve výši 100,- Kč za hráče. Platit můžete u L. Ekrtové.
 
Klubové příspěvky převodem na účet klubu:
 
Číslo účtu HC Slovan Louny:   1020453319/0800
Variabilní symbol:   rodné číslo hráče
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení hráče, 1. třída 
 
V případě bezhotovostního převodu je potřeba zaslat potvrzení o provedené platbě na e-mail vedoucího mužstva.
 
Termíny splatností příspěvku pro rok 2017:
 
1.Q 2017 do 31.01.2017
2.Q 2017 do 10.03.2017
3.Q 2017 do 30.09.2017
4.Q 2017 do 30.11.2017

Výběr příspěvků

Týmové příspěvky se vybírají za období leden až červen 2017 ve výši 600,- Kč za hráče.

Týmové příspěvky vybírám do konce února.

Lenka

            

INFORMACE ZE SCHŮZE TRENÉRŮ A VED. MUŽSTEV ( 21. 12. 2016):

Dne 21. 12. 2016 se uskutečnila schůze trenérů a vedoucích mužstev. Zde byly upřesněny některé zásady pro tuto sezónu. Nejdůležitější body jsou shrnuty zde:
  • Sponzorské smlouvy odevzdávat přes vedoucí jednotlivých mužstev, vzory lze získat stejnou cestou (smlouvy nedávat napřímo k rukám vedení, podpis předsedy zajistí ved. mužstva);
  • Byla zdůrazněna povinnost dodržovat stanovené termíny splatností a vyúčtování;
  • Ve smlouvách a fakturách musí být uveden přesný název organizace – klubu, tj. HC Slovan Louny, z.s.
  • V případě platby členských příspěvků bezhotovostní formou prosím o zaslání potvrzení o provedené platbě-stačí elektronicky v e-mailu (budeme dokládat bezhotovostní platby);
  • Zisk z turnajů bude vyúčtován do klubové kasy HC Slovan Louny z.s.
  • Klub zaplatí startovné na dva turnaje mimo Louny.
  • výše ročního oddílového příspěvku bude 4 000,- Kč, bude vybíráno čtvrtletně po 1 000,- Kč - 3.Q. do 30.9.16, 4.Q. do 30.11.16, 1.Q. do 31.1.17 a 2.Q. do 31.3.17.
  • oddílové příspěvky nebudou platit:

- hlavní licencovaný trenér za každé mužstvo

- mladší sourozenec/ci platícího staršího sourozence u mládeže do 18 let,

- nový členové na 1 rok,

- brankáři od mladších žáků až po A-tým,

- ti co dojíždí nad 25 km,

- ten kdo sežene minimální částku sponzorských peněz ve výši 7 000,- Kč.

  • za ročník 2009/2010 je nutné za sezónu sehnat 30 000,- sponzorských peněz, pokud se získají sponzorské dary v této výši, bude nutné dovybrat od rodičů, kteří nezajistli sponzory

Zamykání kabiny

Prosím, důsledně dbejte na to, aby byla kabina vždy po posledním odchozím zamčená.

ÚKLID KABINY

Úklid kabiny zajišťují rodiče obvykle na posledním tréninku v týdnu (nebo o víkendu).

Rozpis úklidů