Pro rodiče

 

INFORMACE Z ČLENSKÉ SCHŮZE HC SLOVAN LOUNY ( 19.4.2017):

Klubový příspěvek je stanoven ve výši  6 000,- Kč na sezónu.
 
Lze splatit jednorázově nebo čtvrtletně ( Více níže v odstavci Výběr příspěvků).
 
Termíny splatností příspěvku jsou:
 
3.Q 2017 do 30.09.2017
4.Q 2017 do 30.11.2017
1.Q 2018 do 31.01.2018
2.Q 2018 do 10.03.2018
 
Některé zdravotní pojišťovny tento příspěvek proplácejí ( při platbě si vyžádejte potvrzení).
 
Současně platí, že oddílové příspěvky:
 
- děti trenérů - nově platí plnou částku;
- sourozenec/ci hráčů - součet sourozenců je limit 6 000,-Kč, tj. pokud jsou dva sourozenci, každý platí 3 000,-Kč, pokud jsou tři, tak platí každý 2 000,- Kč (více sourozenců není zatím evidováno);
- brankáři od mladších žáků - nově platí 2 000,-Kč;
- ti co dojíždí nad 25 km - nově 2 000,-Kč;
- ten kdo sežene minimální částku sponzorských peněz ve výši 7 000,- Kč - si může započíst členské příspěvky v celé výši.
 
Současně jsou oficiálně sponzorské peníze týmů zrušeny, nicméně iniciativě se meze nekladou a jak je již výše uvedeno, lze takto získané peníze započíst. V případě požadavku vyvěsení reklamního baneru je minimální částka stanovena limitem 9 000,- Kč (z důvodu výroby reklamního baneru).
 
 
 

INFORMACE ZE SCHŮZE TRENÉRŮ A VED. MUŽSTEV ( 21. 12. 2016):

Dne 21. 12. 2016 se uskutečnila schůze trenérů a vedoucích mužstev. Zde byly upřesněny některé zásady pro tuto sezónu. Nejdůležitější body jsou shrnuty zde:
 • Sponzorské smlouvy odevzdávat přes vedoucí jednotlivých mužstev, vzory lze získat stejnou cestou (smlouvy nedávat napřímo k rukám vedení, podpis předsedy zajistí ved. mužstva);
 • Byla zdůrazněna povinnost dodržovat stanovené termíny splatností a vyúčtování;
 • Ve smlouvách a fakturách musí být uveden přesný název organizace – klubu, tj. HC Slovan Louny, z.s.
 • V případě platby členských příspěvků bezhotovostní formou prosím o zaslání potvrzení o provedené platbě-stačí elektronicky v e-mailu (budeme dokládat bezhotovostní platby);
 • Zisk z turnajů bude vyúčtován do klubové kasy;
 • Klub zaplatí startovné na dva turnaje mimo Louny;
 
 

Schůzka s rodiči 26. 10. 2016

Shrnutí schůzky s rodiči:
 
 • v prosinci se zúčastníme turnaje Chrismas Cup v Bílině ve dnech 15. - 16. 12. 2016 ( pojede 1 tým složený z výběru hráčů)
 • děti potřebují zlepšit bruslení, k tomu slouží středeční ranní tréninky powerskating, nebo veřejné bruslení
 • gymnastika každý čtvrtek od 14:00 do 15:00 hod ( koná se v Sokolovně, děti přivádějí trenéři, odvod dětí zajistí rodiče, z důvodu omezené kapacity pro děti z hokejové třídy)
 • rodiče NEBUDOU postávat za mantinely během zápasů!
 • sponzorské peníze - pokud máte možnost nějaké prostředky sehnat, kontaktujte M. Berana
 • psychologievykonu.cz/blog03112016om.html    něco málo k přečtení 
 
 
 
 

Registrace a test EKG

Je nutné nechat dětem udělat ,, klidový test EKG", termín odevzdání je do 31. 7. 2017 !!! ( vybírá vedoucí mužstva) Vyšetření je možné s doporučením dětského lékaře u MUDr. Tyla ( kontakt zde >>) nebo u MUDr. Balatky ( kontakt zde>>). Zdravotní prohlídka hráče je podmínkou účasti na příměstském táboře, letním soustředění!!! Hráč bez zdravotní prohlídky nebude nominován na zápasy!!! Odkaz na formulář je zde >>

 

Výběr příspěvků

 
Klubový příspěvek je stanoven ve výši  6 000,- Kč na sezónu.
 
Klubové příspěvky lze platit jednorázově nebo čtvrtletně ve výši 1 500,- Kč za hráče, týmové se vybírají měsíčně ve výši 100,- Kč za hráče. Platit můžete u pokladní K. Hellerové nebo u M. Berana.
 
Klubové příspěvky převodem na účet klubu:
 
Číslo účtu HC Slovan Louny:   1020453319/0800
Variabilní symbol:   rodné číslo hráče
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení hráče, 4. třída 
 
V případě bezhotovostního převodu je potřeba zaslat potvrzení o provedené platbě na email vedoucího týmu!
 
Termíny splatností příspěvku pro rok 2017:
 
3.Q 2017 do 30.09.2017
4.Q 2017 do 30.11.2017
1.Q 2018 do 31.01.2018
2.Q 2018 do 10.03.2018
 
Kabinové příspěvky převodem na účet ročníku 2008:
 
Číslo účtu:    2701181886/2010
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení hráče
 
 
 
Broušení bruslí

Pravidelně bude možné nechat hromadně nabrousit brusle za cenu 25,- Kč ( broušení na stroji, peníze jak je zvykem do bruslí).  


Upozornění

Pište prosím omluvenky na tréninky do diskuse nebo Viber  (spolu s důvodem absence)!!! Docházka bude důležitou podmínkou nominací na utkání.

 

Nová pravidla ročníku 2008:

( celý obsah zde >> )

 

1, Rodiče mají zákaz vstupu do kabiny během tréninků, zápasů a turnajů ( vstup po dohodě s trenéry).

2, V kabině je hráč MINIMÁLNĚ 30 minut před tréninkem, MINIMÁLNĚ 60 minut před zápasem! 

 

 

Strava a pitný režim

Materiál ze Semináře o stravě a pitném režimu sportovce ( autor: certifikovaný poradce pro výživu Markéta Pilařová) naleznete  zde>> 
 
 

Úklid kabiny

Při úklidu se vynáší koše, vytírá podlaha. Děti jsou do úklidu kabiny zapojeny. 
 
 
27. 3. - 2. 4. 2017         Heller
 
28. 8. - 3. 9. 2017        Hromada
4. 9. - 10. 9. 2017        Charvát
11. 9. - 17. 9. 2017      Jirotka
18. 9. - 24. 9. 2017      Mráz 
25. 9. - 1. 10. 2017      Novák E.