Pro rodiče

KLUBOVÝ PŘÍSPĚVEK

Klubový příspěvek je stanoven ve výši  4 000,- Kč na sezónu.

Lze splatit jednorázově nebo čtvrtletně.

Termíny splatností příspěvku pro rok 2017 jsou:

                                                                                      1.Q 2017 do 31.01.2017

                                                                                      2.Q 2017 do 10.03.2017

                                                                        3.Q 2017 do 30.09.2017

                                                                                      4.Q 2017 do 30.11.2017

 

Peníze je možné splatit v hotovosti pokladní mužstva nebo převodem na účet klubu (č.ú.: 1020453319/0800 - variabilní symbol: rodné číslo dítěte; poznámka pro příjemce: příjmení dítěte a mužstvo).

V případě bezhotovostního převodu Vás žádám o zaslání potvrzení o provedené platbě na e-mail : apkratky@seznam.cz

 

 

 

 

INFORMACE ZE SCHŮZE TRENÉRŮ A VED. MUŽSTEV ( 21. 12. 2016):

Dne 21. 12. 2016 se uskutečnila schůze trenérů a vedoucích mužstev. Zde byly upřesněny některé zásady pro tuto sezónu. Nejdůležitější body jsou shrnuty zde:
 • Sponzorské smlouvy odevzdávat přes vedoucí jednotlivých mužstev, vzory lze získat stejnou cestou (smlouvy nedávat napřímo k rukám vedení, podpis předsedy zajistí ved. mužstva);
 • Byla zdůrazněna povinnost dodržovat stanovené termíny splatností a vyúčtování;
 • Ve smlouvách a fakturách musí být uveden přesný název organizace – klubu, tj. HC Slovan Louny, z.s.
 • V případě platby členských příspěvků bezhotovostní formou prosím o zaslání potvrzení o provedené platbě-stačí elektronicky v e-mailu (budeme dokládat bezhotovostní platby);
 • Zisk z turnajů bude vyúčtován do klubové kasy HC Slovan Louny z.s.
 • Klub zaplatí startovné na dva turnaje mimo Louny;
 

 

 

Úklid kabiny

 

Při úklidu se vynáší koš, luxuje koberec a bedny v prostoru, kde jsou brusle. Děti jsou do úklidu kabiny zapojeny. 

 

 

   
20.2 - 26.2. Abašin, Beneš               
27.2. - 5.3. Havlíček, Jarý                 
6.3. - 12.3. Klöpsch, Krátký
13.3. - 19.3. Kříž, Kurucz
20.3. - 26.3. Láník, Neubert
27.3. - 2.4. Poděbradský, Sedláček
30.1. - 5.2. Šugár, Trefný
6.2. - 12.2. Vondráček, Vyšata
13.2. - 19.2. Zlatohlávek, .............

 

 

 

GYMNASTIKA

každý čtvrtek v sokolovně od 14:00 do 15:00, děti navádí trenéři, po gymnastice si je vyzvedávají rodiče, zatím platí pouze pro děti z 3.H,

jestli někdo nechce/nemůže chodit, dejte vědět, nabídneme místo dalším zájemcům

 • STREČINK A SUCHÁ

v pondělí se ruší strečink, děti se budou protahovat doma

trénink na suchu vždy vypíšeme na stránky

 

 

 

Shrnutí schůzky s rodiči z 29.6. 2016

 • Letní příprava - pochvala pro kluky, že plní individuální tréninkové plány, a že se díky tomu  můžeme věnovat hernímu tréninku ( rozvoji herního umění), herní tréninky kluky baví víc, než slepé drilování pohybových schopností
 • Docházka - poděkování a pochvala pro většinu kluků a rodičů za docházku a chuť, naopak přístup některých hodnotím velmi negativně!!! ( 0 - 4 x účast na tréninku za 2 měsíce je k zvážení, zda v činnosti pokračovat)
 • Úkol pro rodiče - do soustředění kluky naučit:  správnou techniku dřepu ( kdo byl na schůzce ví, dělat cca 50 - 100 dřepů denně - stačí po 10, ale správně), skákat přes švihadlo ( každý bude mít švihadlo do Bíliny s sebou), piškvorky
 • Ledy v Chomutově - 25.7. a 31.7. je možnost zúčastnit se tréninku v Chomutově, dále bude 29.7. v Chomutově k vidění zajímavý zápas mezi Piráty a Omskem
 • Příměstský tábor ( 3. ZŠ)  - děti navádět mezi 7:00 - 7:30, vyzvedávat mezi 16:30- 17:00
 • Nominace k zápasům 1) zdravotní stav dětí, 2) docházka 70% a víc, 3) nasazení a chuť, 4) výkonnost
 • V září rozdělení na 2 týmy , v lednu přechod na velké hřiště - poslední možnost dohnat manko, při přechodu se nedostatky ukáží ve velkém ( S TÍM SOUVISÍ DOCHÁZKA - NELZE SE POŘÁD VRACET K NĚKOMU, KDO NECHODÍ PRAVIDELNĚ TRÉNOVAT) 
 • Klidový test EKG odevzdávat během příměstského tábora
 • děti chválit, podporovat a povzbuzovat

 

Shrnutí ze schůzky s rodiči z 2. 5.2016 - pravidla pro sezónu 2016/17

 • informujte trenéry o závažné nemoci, zranění, léky, (astma, alergie) dítěte
 • náměty a stížnosti řešte s trenéry vždy až po tréninku nebo zápase bez účasti dětí
 • dbejte na včasný příchod dětí na trénink/zápas, sraz je  30 min. před začátkem tréninku a 60 min. před začátkem zápasu
 • do zápasů budou nominováni hráči, kteří chodí na tréninky ( 70% a víc)
 • rodiče budou mít omezený vstup do kabiny - děti se strojí a svlékají sami, vyjímkou je pomoc při zavazování bruslí  a volný čas během turnaje
 • povzbuzujte děti během tréninku, zápasu - pochvalte je po tréninku, zápase
 • každý hráč se bude po tréninku, zápase sprchovat (vyjímka holky)
 • rodiče nebudou chodit do prostorů střídačky a stát u mantinelu během  tréninku/ zápasu
 • omluvenky pište  včas spolu s důvodem absence
 • trenéři budou jednou za měsíc kontrolovat žákovské knížky

 

Test EKG a registrační průkaz pro sezónu 2016/2017

Je nutné nechat klukům udělat ,, klidový test EKG."  a odevzdat do 30. 7. Kdo nebude mít potvrzení od lékaře, nemůže hrát mistrovské zápasy. FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDE. Dále doneste pasovou fotografii na registrační průkazy.

Je nutné nechat dětem udělat ,, klidový test EKG". Vyšetření je možné s doporučením dětského lékaře u MUDr. Tyla  ( kontakt zde >>) nebo u MUDr. Balatky ( kontakt zde>>). Mudr. Balatka ordinuje až od 20.7 a pouze ve středu. Nejlépe přijít před 8.00 hod. Kdo nebude mít potvrzení od lékaře, nemůže hrát  zápasy. Kdo ještě nedal, doneste pasovou fotografii na registrační průkazy. Odkaz na formulář je zde >>

 

Výběr příspěvků

Klubové a týmové příspěvky je možné zaplatit u pokladní - paní Kloepschové.

 

Upozornění

Pište prosím omluvenky na tréninky do diskuse (spolu s důvodem absence)!!! Docházka bude důležitou podmínkou nominací na utkání.