Kabina

Pravidla kabiny mladších žáků pro rok 2016:

Nominaci na zápasy určují trenéři. Podkladem je zdravotní stav hráče, docházka ( účast na tréninku, včetně letní přípravy), nasazení a chuť v tréninku i zápasech, výkonnost vs. soupeř.

Účast na akcích týmu, na které je hráč nominovaný, mají přednost před ostatními činnostmi hráče.

Hráč se stará o svěřené dresy a udržuje je v čistotě.

Hráč se podřizuje pokynům trenérů a vedoucího mužstva bez výhrad.

Hráč sleduje průběh hry nebo tréninku.

Na trénink přichází hráč 30 minut před začátkem a je připraven 5 minut před vstupem na led na střídačce.

Sraz před zápasem je vždy 60 minut před zahájením zápasu na příslušném ZS.

V kabině je zakázaná hra s hokejkou nebo míči. Kabina slouží pouze k převlíkání a uložení výbavy a výstroje.

Úklid kabiny za hráče provádějí rodiče dle rozpisu. Úklid se provádí v době tréninku nebo v čas kdy se hráči nepřevlíkají (tj. ne 30 min. před zahájením tréninku nebo 60 min. po skončení tréninku).

Rodičům a doprovodům hráčů je zakázán vstup do kabiny. Do kabiny mohou vstupovat pouze rodiče za účelem úklidu, viz výše, nebo na přímé povolení trenérů. Současně žádám rodiče, aby na děti čekali dole pod schody a neblokovali chodbu před kabinou.

 

PŘÍSPĚVEK NA KABINU

Měsíční příspěvek na kabinu je ve výši 100 Kč/hráče.

Vybírat se bude za měsíce květen, červen, září....březen

Splatnost vždy do 15. dne v měsíci.

Úhradu lze provést bezhotovostně na účet 2300967239/2010, variabilní symbol = číslo 7 a datum narození - např. 720060522, do poznámky pro příjemce uveďte "Příjmení hráče - kabina - měsíc" nebo po předchozí domluvě v hotovosti.