Kabina

INFORMACE ZE SCHŮZE TRENÉRŮ A VED. MUŽSTEV:

Dne 21. 12. 2016 se uskutečnila schůze trenérů a vedoucích mužstev. Zde byly upřesněny některé zásady pro tuto sezónu. Ty nejdůležitější, co se Vás týkají, Vám postupuji:

  • Sponzorské smlouvy odevzdávat přes vedoucí jednotlivých mužstev, vzory lze získat stejnou cestou (smlouvy nedávat napřímo k rukám vedení, podpis předsedy zajistí ved. mužstva);
  • Byla zdůrazněna povinnost dodržovat stanovené termíny splatností a vyúčtování;
  • Ve smlouvách a fakturách musí být uveden přesný název organizace – klubu, tj. HC Slovan Louny, z.s.
  • V případě platby členských příspěvků bezhotovostní formou prosím o zaslíní potvrzení o provedené platbě-stačí elektronicky v e-mailu (budu dokládat bezhotovostní platby);
  • Původně slíbené posunutí úterního tréninku (předsedou) nebude na základě rozhodnutí předsedy realizováno, vynahrazeno 15 minutami tréninku navíc ve středu, tj. trénink 16:20-17:35;
  • Zisk z turnajů bude vyúčtován do klubové kasy;
  • Klub zaplatí startovné na dva turnaje mimo Louny;
  • Klub zajistí a zaplatí autobus na cestu tam a zpět na utkání v Tachově. Ze strany týmu bude přeprava hráčů povinná (tj. za nás - kdo nejede autobusem, nehraje);
  • Rozlosování zápasů našeho týmu jsou podle klíče stanoveného u starších žáků (v HOSYSu již zadáno, dopřesňují se termíny, více v sekci rozpis zápasů).

 

 

Pravidla kabiny mladších žáků pro rok 2016:

Nominaci na zápasy určují trenéři. Podkladem je zdravotní stav hráče, docházka ( účast na tréninku, včetně letní přípravy), nasazení a chuť v tréninku i zápasech, výkonnost vs. soupeř.

Účast na akcích týmu, na které je hráč nominovaný, mají přednost před ostatními činnostmi hráče.

Hráč se stará o svěřené dresy a udržuje je v čistotě.

Hráč se podřizuje pokynům trenérů a vedoucího mužstva bez výhrad.

Hráč sleduje průběh hry nebo tréninku.

Na trénink přichází hráč 30 minut před začátkem a je připraven 5 minut před vstupem na led na střídačce.

Sraz před zápasem je vždy 60 minut před zahájením zápasu na příslušném ZS.

V kabině je zakázaná hra s hokejkou nebo míči. Kabina slouží pouze k převlíkání a uložení výbavy a výstroje.

Úklid kabiny za hráče provádějí rodiče dle rozpisu. Úklid se provádí v době tréninku nebo v čas kdy se hráči nepřevlíkají (tj. ne 30 min. před zahájením tréninku nebo 60 min. po skončení tréninku).

Rodičům a doprovodům hráčů je zakázán vstup do kabiny. Do kabiny mohou vstupovat pouze rodiče za účelem úklidu, viz výše, nebo na přímé povolení trenérů. Současně žádám rodiče, aby na děti čekali dole pod schody a neblokovali chodbu před kabinou.

 

PŘÍSPĚVEK NA KABINU

Měsíční příspěvek na kabinu je ve výši 100 Kč/hráče.

Vybírat se bude za měsíce květen, červen, září....březen

Splatnost vždy do 15. dne v měsíci.

Úhradu lze provést bezhotovostně na účet 2300967239/2010, variabilní symbol = číslo 7 a datum narození - např. 720060522, do poznámky pro příjemce uveďte "Příjmení hráče - kabina - měsíc" nebo po předchozí domluvě v hotovosti.


Příspěvky za měsíc únor jsou uhrazeny. Děkuji.

 

Příspěvek za další měsíc již uhradili: Zíval, Holý, Slavíčková, Kladivo, Fiala, Tarant, Buchcar, Fischer, Fífa, David, Sainer (11/19)

 

KLUBOVÝ PŘÍSPĚVEK

Klubový příspěvek je stanoven ve výši  4 000,- Kč na sezónu.

Lze splatit jednorázově nebo čtvrtletně.

Termíny splatností příspěvku jsou:

                                   3.Q 2016 do 30.09.2016 (ok)

                                   4.Q 2016 do 30.11.2016 (ok)

                                   1.Q 2017 do 31.01.2017 (ok)

                                   2.Q 2017 do 10.03.2017 (ok - Holý, Kladivo, Tarant, Fridrich, Fiala)

Peníze je možné splatit v hotovosti vedoucímu mužstva nebo převodem na účet klubu (č.ú.: 1020453319/0800 - variabilní symbol: rodné číslo dítěte; poznámka pro příjemce: příjmení dítěte a mužstvo).

V případě bezhotovostního převodu Vás žádám o zaslání potvrzení o provedené platbě na e-mail hcslovanlouny2006@email.cz.

Některé zdravotní pojišťovny tento příspěvek proplácejí. Takže pokud budete chtít potvrzení o platbě, sdělte mi tuto skutečnost s platbou nebo v e-mailu viz výše. Pozdější žádosti asi neuspokojím - neumím totiž získat potvrzení zpětně.

 

Současně platí, že oddílové příspěvky nebudou platit:

- děti trenérů,

- mladší sourozenec/ci platícího staršího sourozence u mládeže do 18 let,

- nový členové na 1 rok,

- brankáři od mladších žáků až po A-tým,

- ti co dojíždí nad 25 km,

- ten kdo sežene minimální částku sponzorských peněz ve výši 7 000,- Kč - Holý (sezóna 2016/2017).

 

SPONZORSKÉ PENÍZE

V nové sezóně je potřeba zajistit za tým mladších žáků sponzorské peníze ve výši 30 000,- Kč.

V současné době jsou již zajištěny prostředky ve výši 8 500,- Kč. Tj. zbývá sehnat 21 500,- Kč.

Současně platí pravidla, jako v minulé sezóně. Pokud se nepodaří zajistit sponzorské peníze od partnerů, bude zbylá částka rozpočítána mezi zbylé hráče, kteří se v průběhu sezóny nebudou podílet na zabezpečení sponzorkých peněz.

Vzory smluv mám u sebe v elektronické podobě. Současně žádám rodiče, o realizaci sponzoringu pouze prostřednictvím vedoucího týmu.

Vyrovnání sponzoringu za tým proběhne k 1.3.2017.

Sponzorské peníze zatím zajistili - Holý, Slavíčková, Tarant

 

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY - ZÁTĚŽOVÉ TESTY

Podle informace předsedy klubu HC Slovan Louny je nutné, pro následující sezónu, mít lékařské potvrzení od praktického doktora a zátěžový test EKG. O zátěžových testech čtěte níže.

Hráči bez těchto dokumentů nebudou smět hrát zápasy za tým mladších žáků.

Formulář pro lékařské potvrzení naleznete zde - Zdravotní prohlídka - formulář.doc (33 kB)

 

Zátěžové testy EKG

Most:

Vyšetření lze provést na oddělení pracovního lékařství Most – areál nemocnice v Mostě, budova „F“ (naproti budově Přenosných nemocí), 1.patro.

Objednání na tel číslech: 477 751 621, 477 751 624, 724 526 896.

MUDr.Jana Samková, vedoucí oddělení

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

CZS – oddělení pracovního lékařství Most

J.E.Purkyně 270/5

434 64 Most

S sebou si vemte průkazku pojištěnce, sportovní obuv, ručník

Pokud je hráč evidovaný na odborném pracovišti – např. kardiologie, alergologie apod., vemte prosím poslední nález s sebou k nahlédnutí.

Děti ve věku do 18 let musí přijít k vyšetření v doprovodu dospělé osoby, která si je také vyzvedne po ukončení vyšetření.

Doba vyšetření: asi jedna hodina včetně anamnézy + vyšetření před zátěží, monitorace EKG při zátěži i v klidu, vypracování závěru.

Vyšetření se musí zaplatit na místě.

 

Chomutov:

Ordinace pro choroby srdce s.r.o.
Viléma Blodka 5683
430 02 Chomutov

Telefon: + 420 474 686 323
     GSM: + 420 773 686 323
      Fax:  + 420 474 345 698

E-mail: kardiologie.chomutov@email.cz

http://kardiologie-chomutov.cz/telovychovne-lekarstvi.php

 

Plzeň:

http://kard.fnplzen.cz/cs/node/109

 

Praha:

http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-dospele/komplexni-kardiovaskularni-centrum-pro-d1/informace-pro-pacienty/bicyklova-ergometrie/