Proč začít hrát hokej

Důvodů je mnoho. „Naučím se bruslit, získám sílu, vytrvalost, rychlost, zlepším koordinaci, naučím se zvládat i mnoho dalších sportovních aktivit jako je běhání, skákání, herní činnosti, kterým se v tréninku věnuje pozornost.“ Hokejisté jsou kamarádi, učí se pravidlům fair play i odpovědnosti, musí spolupracovat a vzájemně se podporovat. Hokej je nerychlejší týmová hra. Trénink zajišťují kvalifikovaní trenéři s odpovídajícím vzděláním a zkušenostmi.

Proč víc než hokej? Protože se při sportovní přípravě dětí věnujeme všestrannému rozvoji pohybových schopností dětí, učíme je více sportovních her jako jsou fotbal, basketbal, volejbal a další. Využíváme základy gymnastiky a atletiky. Děti se učí hrou, baví se a získávají vztah ke sportu a k pohybu. V dnešní rychlé době plné počítačů a dalších virtuálních hloupostí považujeme vybudování vztahu ke sportu za náš hlavní cíl při práci s dětmi a mládeží.

A co s děvčaty? I ženský hokej v České republice nabírá na síle. Hokej je pro dívky stejně vhodný jako třeba basketbal nebo volejbal, má upravená pravidla tak, aby nedocházelo ke zbytečným zraněním.

Pro dívky (rodiče), kterým se líbí bruslení, ale hokejka jim překáží je připraven oddíl krasobruslení. Více info o krasobruslení najdete na stránkách klubu v odkazu kraso nebo se obracejte přímo na p. Panenkovou, tel.: 721747617

Těšíme se na všechny nově příchozí!

 

Ing. Jan Trefný