Příloha č. 1

Finanční přehled nákladů pro členy oddílu:

1) roční oddílový příspěvek viz platné stanovy HC Slovanu

2) platba trenéra za hodiny na ledu

3) platba trenéra za hodiny suché přípravy

4) cestovní náklady trenéra

5) platba za lekce baletu a suché přípravy pod vedením trenérky Anastasie

6) oddílový poplatek

 

1) Roční oddílový příspěvek činí 6.000,- Kč. Oddílové příspěvky lze uhradit jednorázově během měsíce

září nebo na splátky. Nejnižší možné splátky jsou 4 x 1.500,- Kč se splatností k 30.9., 30.11., 31.1. a

31.3.. Oddílové příspěvky je nutné uhradit na účet HC Slovanu ( č.ú.: 1020453319/800 ) s variabilním

symbolem ( rodné číslo dítěte ) a uvedením poznámky do zprávy příjemce (příjmení dítěte – kraso).

 

2) Způsob a frekvenci placení trenéra za hodiny na ledu si stanovuje každý trenér sám a členy své

skupiny informuje:

Frekvence placení : 

    a) jednorázová platba po každém tréninku

    b) platba za určité období, kterým zpravidla bývá jeden kalendářní měsíc

Rozúčtování v rámci skupiny záleží na vnitřní dohodě trenéra a rodičů ( zákonných zástupců ):

    a) platba se rozpočítá mezi děti na daném tréninku, částka je vzhledem k možné absenci pohyblivá

    b) částka se dělí rovným dílem mezi všechny členy skupiny bez ohledu na krátkodobou absenci,

    pouze v případě dlouhodobé absence, jako je vážná nemoc nebo úraz, je daný člen zbaven

    povinnosti placení

Způsob předání platby : 

    a) hotově

    b) bankovním převodem na účet

Hodinová sazba ( 60 minut ) na ledu se pohybuje od ........ do........

 

3) Pro platby trenéra za hodiny suché přípravy platí stejná pravidla jako pro platby na ledu.

Sazby za suchou přípravu se pohybují od ........ do ........

 

 

4) Cestovní náklady má každý trenér stanovené podle způsobu a možnosti dopravení se na ZS Louny

a zpět ( autobus, auto )

Částka na uhrazení cestovních nákladů trenéra se pohybuje od ........ do ........ za 1 cestu.

 

5) Balet a suchá příprava pod vedením trenérky Anastasie probíhá 1 x týdně ( aktuálně je délka

lekce 2 a ¼ hod. ) V případě nahlášení dítěte na tyto hodiny ( na začátku měsíce ) je rodič povinen

uhradit náklady na výuku a pronájem tanečního sálu na konci měsíce bez ohledu na absenci.

Sazba za výuku baletu/ suché přípravy a cestovní náklady trenérky činí 1.150,- Kč, nájem tanečního

sálu 50,- Kč/ hod.

Baletní výuka není pro děti povinná nicméně pro krasobruslení nezbytná.

 

6) Oddílový poplatek je částka schválená na začátku sezóny členy oddílu. Tyto peníze jsou uloženy

v kabinové pokladně a mohou být použity na mimořádné výdaje, které nepokrývá oddílový účet HC Slovanu.