PŘÍSPĚVKY


Zaplacené příspěvky a aktuální zůstatek zde: HC_SLOVAN - příspěvky.xlsx

INFORMACE Z ČLENSKÉ SCHŮZE HC SLOVAN LOUNY

Klubový příspěvek bude stanoven ve výši  6 000,- Kč na sezónu. Týmové (kabinové) příspěvky zůstávají měsíčně ve výši 100,- Kč za hráče.

Týmové příspěvky se platí pouze v hotovosti, nezasílejte prosím na účet.

Klubové příspěvky lze splatit jednorázově nebo čtvrtletně ve výši 1500 Kč za hráče.

Obojí  můžete platit u Vedoucího týmu Lukáše Riedla.

Termíny splatností příspěvku jsou:

                                   3.Q 2018 do 30.09.2018

                                   4.Q 2018 do 30.11.2018

                                   1.Q 2019 do 31.01.2019

                                   2.Q 2019 do 10.03.2019

Klubové příspěvky se týkají všech hráčů na soupisce.


Pouze klubové příspěvky  je možné platit převodem na účet klubu

(č.ú.: 1020453319/0800 - variabilní symbol: rodné číslo dítěte; zpráva pro příjemce: příjmení dítěte, 1.třída).

V případě bezhotovostního převodu Vás žádám o zaslání potvrzení o provedené platbě na e-mail vedoucího mužstva riedl@cepsinvest.cz


Současně platí, že oddílové příspěvky:

- sourozenec/ci hráčů - součet sourozenců je limit 6 000,-Kč, tj. pokud jsou dva sourozenci, každý platí 3 000,-Kč

- klubové příspěvky se týkají všech hráčů na soupisce.

- Kdo sežene minimální částku sponzorských peněz ve výši 7 000,- Kč - si může započíst členské příspěvky v celé výši. V případě požadavku současně zveřejnění reklamy na banner je pak minimální částka sponzorských peněz ve výši 9000 Kč.


ÚKLID kabiny

1.1. - 7.1.2018             Beneš + Borl

8.1. - 14.1.2018           Brom + Domecký

15.1. - 21.1.2018         Formánek + Heller

22.1. - 28.1.2018         Hlubík + Máslo

29.1. - 4.2.2018           Muller + Musil

5.2. - 11.2.2018           Nejedlý + Novák

12.2. - 18.2.2018         Panoch + Petrlík

19.2. - 25.2.2018         Příhoda + Sainer

26.2. - 4.3.2018           Riedl + Rynešová

5.3. - 11.3.2018           Slavík + Svoboda

12.3.  -  18.3.2018       Štěpán + Tarant

19.3. - 25.3.2018         Trubač + Vaic

26.3. - 1.4.2018           Vondráček + Vostatek
Doporučení: kabiny je nejvhodnější uklízet dle časových možností o víkendu při zápase, kdy tam nemají děti věci 

ETIKA V LEDNÍM HOKEJI

Při hokejovém zápase na ledě u tzv. střídačky
budou pouze trenéři, vedoucí mužstva, v případě nutnosti si trenér určí
asistenta, kterého na led povolá. Není možné, aby při zápase na ledě byli
tatínkové všech hráčů.

Žádáme rodiče, aby při utkání nebyli nalepení na
mantinelu a na své děti nepokřikovali. Nechte děti hrát jejich hokej a fanděte
v ochozech, tím jim uděláte větší radost.

Po zápase i tréninku každé dítě ocení pochvalu.


Prosím, aby si každý stáhnul a pročetl základní etická pravidla vydaná ČSLH, s čímž jsme vedení 1.třídy ztotožněni a co budeme ctít

Etika v ledním hokeji.pdfSTRAVOVÁNÍ, VÝŽIVA

Jakmile dítě začne organizovaně trénovat 3x
týdně (nebo častěji), mělo by se s ním zacházet jako s vrcholovým
sportovcem! 

Rodiče těchto dětí  musí mít dostatek zdravého
rozumu, pokud nemají dostatek znalostí.  

Pozorně si přečtěte, jak by se Vaše dítě mělo stravovat:

Stravování malých sportovců.docx