Pro rodiče

Klubové příspěvky:

Členské příspěvky za I.Q : do 31.1.2018

1 dítě ve Slovanu 1.500 Kč

2 děti ve Slovanu 750 Kč (polovina za každé)

Sponzorský dar - neplatí

Úhrady zasílejte na

na bankovní účet č. 2101235289/2010

(do textu napište příjmení dítěte)

 

Týmové příspěvky:

Na měsíce leden - červen vybíráme týmové příspěvky 100 Kč/ měsíc, celkem 600 Kč.

Žádám o zaslání na:

na bankovní účet č. 2101235289/2010

(do textu napište příjmení dítěte)

Rozpis úklidu

(rodiče otřou povrchy, vysají koberec, vynesou koš)

 

Egermann Dominik 11.9. 2 17.9.
Ekrt František 18.9.- 24.9.
Grunt Tadeáš 25.9. - 1.10.
Keprta Jakub Josef 2.10. - 8.10.
Kotouček Petr 9.10. - 15.10.
Kotoučková Kateřina 16.10. - 22.10.
Maier Petr 23.10. - 29.10.
Rybka Daniel 30.10. - 5.11.
Semrád Jan 6.11. - 12.11.
Schindelm Thomas Arthur 13.11. - 19.11.
Slavík Šimon 20.11.- 26.11.
Studený Šimon  27.11. - 3.12.
Svítek Richard 4.12. - 10.12.
Šimek David 11.12. - 17.12.
Šrůma Vojěch 18.12. - 24.12.
Trefný Adam 25.12. - 31.12.
Egermann Dominik 1.1. - 7.1.

 

INFORMACE Z ČLENSKÉ SCHŮZE HC SLOVAN LOUNY ( 19.4.2017):

Klubový příspěvek na sezónu 2017/2018 je stanoven ve výši  6 000,- Kč.

Termíny splatností příspěvku jsou čtvrtletně po 1 500,- Kč:
 
3.Q 2017 do 30.09.2017
4.Q 2017 do 30.11.2017
1.Q 2018 do 31.01.2018
2.Q 2018 do 10.03.2018

Některé zdravotní pojišťovny tento příspěvek proplácejí ( při platbě si vyžádejte potvrzení).
 
Současně platí, že oddílové příspěvky:
 
- děti trenérů - nově platí plnou částku;
- sourozenec/ci hráčů - součet sourozenců je limit 6 000,-Kč, tj. pokud jsou dva sourozenci, každý platí 3 000,-Kč, pokud jsou tři, tak platí každý 2 000,- Kč atd.
- brankáři od mladších žáků - nově platí 2 000,-Kč;
- ti co dojíždí nad 25 km - nově 2 000,-Kč;
- ten kdo sežene minimální částku sponzorských peněz ve výši 7 000,- Kč - si může započíst členské příspěvky v celé výši.
 
Současně jsou oficiálně sponzorské peníze týmů zrušeny, nicméně iniciativě se meze nekladou a jak je již výše uvedeno, lze takto získané peníze započíst. V případě požadavku vyvěsení reklamního baneru je minimální částka stanovena limitem 9 000,- Kč (z důvodu výroby reklamního baneru).
 
 

Zamykání kabiny

Prosím, důsledně dbejte na to, aby byla kabina vždy po posledním odchozím zamčená.