2.třída (2013)


 

Aktualizováno k 14. 9. 2020

 

Hráčské registrace

 

Noví hráči, kteří ještě nemají registrace hráče hokeje, prosím o vyplnění přiloženého formuláře Registrace.rtf (41067)

+ zdravotní prohlídka: Zdravotni prohlidka - Slovan.doc (47104)

Odevzdat trenérům Pavlovi nebo Ivaně do 3.9.2020.

 

Tréninky:

Září

 

Úterý – 13:30-14:40 (1+2 tř)

             - 16:05-17:05 (př)

Středa – 13:20-14:30 (1H+2H+3H tř)

Čtvrtek – 13:20-14:35 (2+3 tř)

              -16:15-17:15 (př+1tř)

 

Sobota 19.9. – turnaj Teplice - sraz ??? - nominace ve skupině WhatsApp

Neděle 20.9. - 7:45-8:45 (př+ 1 tř + můžou i 2013)

Neděle 27.9. – 9:00-10:15 (př) - bude upřesněno


 

Registrace – musí mít všichni hráči nastupující do soutěžních zápasů, turnajů. V současné době Nemá nikdo z 2013, 2014, 2015. Proto vyplňte formulář, přiložte foto a zašlete elektronicky na email hcslovanlouny2006@email.cz nebo v papírové podobě, včetně fotky, odevzdejte osobně.

Zdravotní prohlídky – vyplňte a nechte potvrdit u lékaře. Svaz ani klub v této kategorii nepožaduje test EKG.

Příspěvky klub – již od této sezóny se hradí klubový příspěvek. Lze uhradit celá částka nebo po čtvrtletí. Platba proběhne na účet klubu (č.ú.: 1020453319/0800 - variabilní symbol: rodné číslo dítěte; poznámka pro příjemce: příjmení dítěte a mužstvo). Klubový příspěvek je stanoven pro kategorii 2014 a mladší 4 000,- Kč za sezónu, pro kategorii 2013 6 000,- Kč za sezónu.

Současně platí, že oddílové příspěvky:

- děti trenérů - platí plnou částku;

sourozenec/ci hráčů - součet sourozenců dělěno limit, tj. pokud jsou dva sourozenci, každý platí část příspěvku

- ti co dojíždí nad 25 km - nově 2 000,-Kč;

- ten kdo sežene minimální částku sponzorských peněz ve výši 7 000,- Kč - si může započítat členské příspěvky v celé výši. V případě požadavku vyvěsení reklamního baneru Je minimální částka stanovena limitem 9 000,- Kč (z důvodu výroby reklamního baneru).

Příspěvek kabina – v týmech budou vybírat vedoucí mužstva 100 Kč/hráče na zabezpečení chodu tým měsíčně. Jedná se o peníze, z nichž budou hrazeny výdaje týmových akcí. Jeden tým je ročník 2013, druhý tým je 2014 a 2015. Platí se září 2020 – duben 2020.

 

Tréninky, časy a účast konkrétních dětí na jednotlivých trénincích:

2 tř – ročník 2013

1 tř – ročník 2014, kteří chodí do školy

Př – ostatní z ročníku 2014 a 2015

Do 14 dnů může dojít k upřesnění a přerozdělení konkrétních dětí. Tréninků Př se mohou účastnit i děti z ročníku 2014 a 2013.

 

Výstroj – doplňte dětem výstroj, na trénink budou chodit řádně oblečení.

Čůrání – povinně před tréninkem… letos zatím z každého tréninku někdo courá…

Zápasy a turnaje – sledujte stránky, bude upřesněno + sekce rozpis zápasů; nominaci na jednotlivé akce je v kompetenci hl. trenéra.

Od 1.9. je zákaz zdržování se rodičů v prostoru u mantinelů, trénink prosím sledujte z hlediště.

Omluvenky zasílejte prostřednictvím diskuzních skupin na WhatsApp.