2.třída (2013)


 

Aktualizováno k 21. 9. 2020

Úklid kabiny:

  •     tento týden (od 12.10.) - bez úklidu
  •     příští týden (od19.10.) - bez úklidu

Hráčské registrace

 

Noví hráči, kteří ještě nemají registrace hráče hokeje, prosím o vyplnění přiloženého formuláře Registrace.rtf (41067)

+ zdravotní prohlídka: Zdravotni prohlidka - Slovan.doc (47104)

Odevzdat trenérům Pavlovi nebo Ivaně do 3.9.2020.

 

Tréninky:

Září

 

Úterý – 13:30-14:40 (1+2 tř)

             - 16:05-17:05 (př)

Středa – 13:20-14:30 (1H+2H+3H tř)

Čtvrtek – 13:20-14:35 (2+3 tř)

              -16:15-17:15 (př+1tř)

 

 

 

 

Registrace – musí mít všichni hráči nastupující do soutěžních zápasů, turnajů. V současné době Nemá nikdo z 2013, 2014, 2015. Proto vyplňte formulář, přiložte foto a zašlete elektronicky na email hcslovanlouny2006@email.cz nebo v papírové podobě, včetně fotky, odevzdejte osobně.

Zdravotní prohlídky – vyplňte a nechte potvrdit u lékaře. Svaz ani klub v této kategorii nepožaduje test EKG.


Tréninky, časy a účast konkrétních dětí na jednotlivých trénincích:

2 tř – ročník 2013

1 tř – ročník 2014, kteří chodí do školy

Př – ostatní z ročníku 2014 a 2015

Do 14 dnů může dojít k upřesnění a přerozdělení konkrétních dětí. Tréninků Př se mohou účastnit i děti z ročníku 2014 a 2013.

 

Výstroj – doplňte dětem výstroj, na trénink budou chodit řádně oblečení.

Čůrání – povinně před tréninkem… letos zatím z každého tréninku někdo courá…

Zápasy a turnaje – sledujte stránky, bude upřesněno + sekce rozpis zápasů; nominaci na jednotlivé akce je v kompetenci hl. trenéra.

Od 1.9. je zákaz zdržování se rodičů v prostoru u mantinelů, trénink prosím sledujte z hlediště.

Omluvenky i s důvodem zasílejte prostřednictvím diskuzních skupin na WhatsApp.