Klubový příspěvek

  • pro r. 2013 je stanoven ve výši 6.000 Kč na sezónu. Lze platit jednorázově nebo čtvrtletně.
- sourozenec/ci hráčů - sourozenci platí dohromady 6.000 Kč na sezónu - každý platí část příspěvku (2 sourozenci platí 3.000 Kč každý, 3 sourozenci platí 2.000 Kč každý);
- dojíždějící nad 25 km - platí 2.000 Kč
- ten, kdo sežene sponzorský dar ve výši min. 7.000 Kč, si může započítat členské příspěvky v celé výši. V případě požadavku vyvěšení reklamního baneru je minimální částka stanovena na 9.000 Kč (z důvodu výroby reklamního baneru)
 
  • termíny splatnosti příspěvku jsou:

                                   3.Q 2020 do 30.09.2020

                                   4.Q 2020 do 30.11.2020

                                   1.Q 2021 do 31.01.2021

                                   2.Q 2021 do 10.03.2021

  • Peníze je možné platit v hotovosti nebo převodem na účet (preferováno) - č.ú.: 1020453319/0800 - variabilní symbol = rodné číslo dítěte; poznámka pro příjemce: příjmení dítěte a mužstvo . V případě bezhotovnostní úhrady prosím o zaslání potvrzení o provedené platbě na email jana.trefna@email.cz.
  • některé pojišťovny příspěvky částečně proplácejí. Pokud budete chtít doklad o zaplacení, napište na email jana.trefna@email.cz

 

Kabinový příspěvek

  • kabinový příspěvek je 100 Kč/měsíc (platí se od září do června).
  • příspěvek je vybírán v hotovosti, vždy do konce daného měsíce (je možné platit i jednorázově na delší období)
  • tyto příspěvky jsou využívány na týmové akce, startovné na turnajích apod.