Pro rodiče

Přehled klubových příspěvků

již od této sezóny se hradí klubový příspěvek. Lze uhradit celá částka nebo po čtvrtletí. Platba proběhne na účet klubu (č.ú.: 1020453319/0800 - variabilní symbol: rodné číslo dítěte; poznámka pro příjemce: příjmení dítěte a mužstvo). Klubový příspěvek je stanoven pro kategorii 2014 a mladší 4 000,- Kč za sezónu

Současně platí, že oddílové příspěvky:

- děti trenérů - platí plnou částku;

sourozenec/ci hráčů - součet sourozenců dělěno limit, tj. pokud jsou dva sourozenci, každý platí část příspěvku

- ti co dojíždí nad 25 km - nově 2 000,-Kč;

- ten kdo sežene minimální částku sponzorských peněz ve výši 7 000,- Kč - si může započítat členské příspěvky v celé výši. V případě požadavku vyvěsení reklamního baneru Je minimální částka stanovena limitem 9 000,- Kč (z důvodu výroby reklamního baneru).

Termíny splatností příspěvku jsou:

3.Q 2020 do 30.09.2020

4.Q 2020 do 30.11.2020 - z důvodu COVID se nebude vybírat, provedené platby jsou započítány do budoucích

1.Q 2021 do 31.01.2021

2.Q 2021 do 10.03.2021

 

Stav k 24.11.2020:

  3.Q.2020 4.Q.2020 1.Q.2021 2.Q.2021
Borl Ondřej 1 000,00 Kč  1 000,00 Kč   1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
Brázda Ondřej 1 000,00 Kč  1 000,00 Kč  1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
Formánek Tomáš-souroz.2011  500,00 Kč 500,00 Kč  500,00 Kč  500,00 Kč
+3Q
Havránek Adam 1 000,00 Kč   1 000,00 Kč   1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
Havrda Hugo 2015-souroz2013      500,00 Kč  500,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč
Kanta Antonín-souroz.2009,13  330,00 Kč   330,00 Kč   330,00 Kč 330,00 Kč
+3Q
Konečná Hana  1 000,00 Kč  1 000,00 Kč    1 000,00 Kč  1 000,00 Kč
+3Q
Kopelent Vojtěch-souroz.2008,5                               170,00 Kč                               170,00 Kč                                  170,00 Kč                                 170,00 Kč
+3Q
Kotěšovský Petr   1 000,00 Kč  1 000,00 Kč  1 000,00 Kč   1 000,00 Kč
Kurka Jan   1 000,00 Kč   1 000,00 Kč  1 000,00 Kč   1 000,00 Kč
Mundl Ondřej 2015  1 000,00 Kč  1 000,00 Kč  1 000,00 Kč   1 000,00 Kč
Pavlíček Jakub  1 000,00 Kč   1 000,00 Kč    1 000,00 Kč   1 000,00 Kč
Porteš Václav   1 000,00 Kč  1 000,00 Kč    1 000,00 Kč   1 000,00 Kč
Slavík Jakub    1 000,00 Kč   1 000,00 Kč   1 000,00 Kč   1 000,00 Kč
Sojčík Štěpán  1 000,00 Kč   1 000,00 Kč    1 000,00 Kč   1 000,00 Kč
+3Q
Stanislav Kristián   1 000,00 Kč  1 000,00 Kč   1 000,00 Kč  1 000,00 Kč
Štěpán Ondřej 2015-souroz2011                               500,00 Kč                               500,00 Kč                                  500,00 Kč                                 500,00 Kč
Vorlíček Štěpán   1 000,00 Kč  1 000,00 Kč   1 000,00 Kč   1 000,00 Kč
Morch Lukáš 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

 

Informace ze schůzky s rodiči z 1.9.2020

Registrace – musí mít všichni hráči nastupující do soutěžních zápasů, turnajů. V současné době Nemá nikdo z 2013, 2014, 2015. Proto vyplňte formulář, přiložte foto a zašlete elektronicky na email hcslovanlouny2006@email.cz nebo v papírové podobě, včetně fotky, odevzdejte osobně.

Zdravotní prohlídky – vyplňte a nechte potvrdit u lékaře. Svaz ani klub v této kategorii nepožaduje test EKG.

Příspěvky klub – již od této sezóny se hradí klubový příspěvek. Lze uhradit celá částka nebo po čtvrtletí. Platba proběhne na účet klubu (č.ú.: 1020453319/0800 - variabilní symbol: rodné číslo dítěte; poznámka pro příjemce: příjmení dítěte a mužstvo). Klubový příspěvek je stanoven pro kategorii 2014 a mladší 4 000,- Kč za sezónu, pro kategorii 2013 6 000,- Kč za sezónu.

Současně platí, že oddílové příspěvky:

- děti trenérů - platí plnou částku;

sourozenec/ci hráčů - součet sourozenců dělěno limit, tj. pokud jsou dva sourozenci, každý platí část příspěvku

- ti co dojíždí nad 25 km - nově 2 000,-Kč;

- ten kdo sežene minimální částku sponzorských peněz ve výši 7 000,- Kč - si může započítat členské příspěvky v celé výši. V případě požadavku vyvěsení reklamního baneru Je minimální částka stanovena limitem 9 000,- Kč (z důvodu výroby reklamního baneru).

Příspěvek kabina – v týmech budou vybírat vedoucí mužstva 100 Kč/hráče na zabezpečení chodu tým měsíčně. Jedná se o peníze, z nichž budou hrazeny výdaje týmových akcí. Jeden tým je ročník 2013, druhý tým je 2014 a 2015. Platí se září 2020 – duben 2020.

 

Tréninky, časy a účast konkrétních dětí na jednotlivých trénincích:

2 tř – ročník 2013

1 tř – ročník 2014, kteří chodí do školy

Př – ostatní z ročníku 2014 a 2015

Do 14 dnů může dojít k upřesnění a přerozdělení konkrétních dětí. Tréninků Př se mohou účastnit i děti z ročníku 2014 a 2013.

 

Výstroj – doplňte dětem výstroj, na trénink budou chodit řádně oblečení.

Čůrání – povinně před tréninkem… letos zatím z každého tréninku někdo courá…

Zápasy a turnaje – sledujte stránky, bude upřesněno + sekce rozpis zápasů; nominaci na jednotlivé akce je v kompetenci hl. trenéra.

Od 1.9. je zákaz zdržování se rodičů v prostoru u mantinelů, trénink prosím sledujte z hlediště.

Omluvenky zasílejte prostřednictvím diskuzních skupin na WhatsApp.