Aktualizace stránek - 23.5.2019

 

Aktualizace - Výběr do fondu, zaplacení soustředění a výběr přihlášek na soustředění

                                                                  

Výběr do fondu kabiny, doplatku na soustředění a výběr přihlášek na soustředění

Do 31.5.2019 prosím o zaplacení 200,- Kč do fondu kabiny, zatím nezaplatili: Kanta, Kocián, Oberst, Witoš, Záruba, Zeman.
Do 31.5.2019 prosím předání přihlášek a soustředění, zatím nepředali: Janeček, Jenček, Kanta, Kocián, Koukal, Mašek, Morávek, Oberst, Rabas, Votavová, Witoš, Zeman, Zorner.
Do 21.6.2019 prosím o uhrazení doplatku za soustředění, zatím nezaplatili: Jenček, Kanta, Kocián, Koukal, Krejčík, Laube, Mašek, Morávek, Oberst, Rabas, Slavíček, Votavová, Witoš, Zeman, Zorner. 
Jarda Zival

Setkání na střelnici v Třeskonicích

V sobotu 25.5. sraz na střelnici v Třeskonicích mezi 14.30 - 15.00 hod., kde bude pro děti připraven orientační běh, turnaj ve fotbale a laser game. Děti si budou moci opéct buřty, pro dospělé bude připraven guláš. K pití bude zajištěno pivo a limo. Na střelnici Vás po příjezdu do Třeskonic navedou ukazatele.

Jarda 

JARNÍ PŘÍPRAVA

Jarní příprava probíhá od 13.5. a skončí ve středu 26.6..
Jarní příprava probíhá každé pondělí, středu a pátek od 14.00 - 15.15 na hřišti 3.ZŠ, za špatného počasí(za deště) na zimním stadionu.
Sebou budou mít děti švihadlo.
Jarda 

Zdravotní prohlídky, přihlášky na soustředění a výběr do fondu kabiny

Rozeslal jsem Vám do mailu formuláře na zdravotní prohlídku, přihlášku na soustředění a bezinfekčnost potřebnou na soustředění.
Vyplněnou přihlášku na soustředěí prosím předejte Lence na jarní přípravě do 31.5.2019. Doplatek za soustředění prosím uhradit do 21.6.2019.
Zdravotní prohlídky také můžete předávat Lence na jarní přípravě, nejpozději prosím předat v neděli 18.8.2019 na začátku soustředění v Klášterci.
Ti co nejedou na soustředění, prosím zdravotní prohlídku předat nejpozději na prvním tréninku na ledě. 
Bez zdravotní prohlídky nemůže dítě trénovat, hrát mistrovské a přátelské zápasy a ani turnaje.
 
Bezinfekčnost prosím přivést na soustředění v Klášterci v neděli 18.8.2019.
 
Jarda Zíval 

Pravidla kabiny

Pravidla kabiny bude dodržovat každý bez vyjímky:
1.Zákaz vstupu rodičů před a po zápasech a trénincích.
2.Nominaci na zápasy určují trenéři. Podkladem je zdravotní stav hráče, docházka, nasazení a chuť v zápasech a trénincích, výkonnost vs. soupeři.
3.Hráč se podřizuje pokynům trenérů a vedoucího mužstva bez vyjímky.
4.Všechny zápasy či turnaje pořádané Slovanem a na které je hráč nominován, mají přednost před akcemi typu kemp, jiný zápasy či turnaje.
5.Sraz před zápasy či turnaji je 1 hodinu.
6.V kabině je zakázána hra s hokejkou či míči, kabina slouží pouze k převlékání a uložení výbavy a výstroje.
7.Pokud se bude někdo na trénincích prát, tak nebude nominován na zápasy.
8.Zápasové i tréninkové dresy patří na místo tomu určené, nikdo dresy nebude nechávat ve svých skříňkách. Každý se strará o své zápasové dresy.
9.Dítě by se po zápase nebo tréninku mělo vykoupat.
10.Každý kdo dá v zápase 10 nebo 20 nebo 30 atd. gól + na velké hřiště hattrick(3 góly jednoho hráče v zápase), u brankáře se počítá čisté konto, přinese něco dobrého upečeného do kabiny svým spoluhráčům.

Trenéři a vedoucí mužstva

Úklid kabiny

Úklid kabiny provádí rodiče dětí, kabina se vytře, umyjí se parapety a vyhodí se plný koš.

 

Soustředění v Klášterci v roce 2019 – termín od neděle 18.8.2019 do pátku 23.8.2019

 

Od neděle 18.8.2019 do pátku 23.8.2019  proběhne soustředění v Klášterci bez rodičů. Z dospělích osob se soustředění opět zúčastní Slavíček, Plicka a Zörner jako trenéři, Zíval jako vedoucí a Zívalová jako zdravotnice. 

K dispozici budeme mít ledy na zimním stadionu, tělocvičnu, tenisové a volejbalové kurty(umělá tráva), atletickou dráhu, obratností zónu a možnost návštěvy Aqua parku.

Ubytování bude v penzionu přímo u zimního stadionu. Pokoje jsou 2-lůžkové, 3-lůžkové a 4-lůžkové. Každý pokoj má vlastní soc.zařízení, TV. V penzionu není na pokoji žádná palanda.

Děti budou mít zajištěnou plnou penzi, pitný režim a svačiny.

Cena bude opět ve výši 5 500,-. Do konce listopadu je nutné zaplatit nevratnou zálohu ve výši 1 500,- Kč. 

Jarda Zíval

 

INFORMACE Z ČLENSKÉ SCHUZE KLUBU ze dne 14.5.2019:

  • výše ročního oddílového příspěvku bude 6 000,- Kč, bude vybíráno čtvrtletně po 1 500,- Kč - 3.Q. do 30.9.19, 4.Q. do 30.11.19, 1.Q. do 31.1.20 a 2.Q. do 31.3.20.
  • Sourozenci budou hradit poměrnou část, podle počtu hrajících sourozenců.
  • Dojiždějící nad 25 km, platí 2 000,- Kč.
 
  • oddílové příspěvky nebudou platit:

- nový členové neplatí do konce sezóny

- ten kdo sežene minimální částku sponzorských peněz ve výši 7 000,- Kč, pokud nebude chtít vyvěsit reklamu, pokud bude potřeba vyvěsit reklamu, tak minimální částka je 9 000,- Kč.

 

Jarda Zíval

PŘEHLED TURNAJŮ ROČNÍKU 2009: