KLUBOVÝ PŘÍSPĚVEK

Peníze je možné splatit  převodem na účet klubu:

(č.ú.: 1020453319/0800 - variabilní symbol: rodné číslo dítěte; poznámka pro příjemce: příjmení dítěte a mužstvo).

                     

Klubový příspěvek je stanoven ve výši  6 000,- Kč na sezónu.

Lze splatit jednorázově nebo čtvrtletně 1500,- Kč /kvartál

Termíny splatností příspěvku pro sezonu 2020/2021 jsou:      

                                                                                              3Q 2020 do 30.9.2020

                                                                                              4Q 2020 do 30.11.2020

                                                                                              1Q 2021 do 31.1.2021

                                                                                              2Q 2021 do 10.3.2021

Na členské schůzi byla stanovena některá nová pravidla placení klubových příspěvků:

  • nová výše klubových příspěvků se stanovuje na 6000,- Kč
  • nově platí také brankáři od MŽ  - 2000,- Kč
  • dojíždějící nad 25 km                 - 2000,- Kč
  • sourozenci platí celkem 6000,- Kč ( tedy 2 po 3000,-, nebo 3 po 2000,-)
  • kdo sežene sponzorský příspěvek ve výši alespoň 7000,- Kč, může si započítat členské příspěvky v plné výši
  • pokud bude sponzor vyžadovat vyvěšení reklamního baneru, je třeba přispět částkou 9000,- Kč (výroba baneru 2000,- Kč)
 
 
KABINOVÝ PŘÍSPĚVEK


Příspěvky na kabinu jsou stanoveny na 100,- Kč/měsíc.

 

 

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY - ZÁTĚŽOVÉ TESTY

Pro následující sezónu je nutné mít lékařské potvrzení od praktického lékaře a zátěžový test EKG.

Prosím o odevzdání do zahájení soustředění v Bílině. Současně upozorňuji na omezenou kapacitu níže uvedených zařízení - je potřeba se objednat předem.

Hráči bez těchto dokumentů nebudou smět hrát zápasy.

Formulář pro lékařské potvrzení naleznete zde: Zdravotní prohlídka - formulář.doc

 

ZÁTĚŽOVÉ TESTY EKG

1, Chomutov:

Ordinace pro choroby srdce s.r.o.

Viléma Blodka 5683

430 02 Chomutov

Telefon: +420 474 686 323

Email: kardiologie.chomutov@email.cz

https://kardiologie-chomutov.cz/telovychovne-lekarstvi.php

 

2 , Ústí nad Labem:

Říha Vratislav, MUDr.

Dobětická 2333/10

400 01 Ústí nad Labem centrum

Telefon+420 475 210 846

Email: kardiologieustinadlabem@seznam.cz

 

3, Plzeň:

https://kard.fnplzen.cz/cs/node/109