Kabina

Pravidla kabiny pro rok 2018 a 2019:

Nominaci na zápasy určují trenéři. Podkladem je zdravotní stav hráče, docházka ( účast na tréninku, včetně letní přípravy), nasazení a chuť v tréninku i zápasech, výkonnost vs. soupeř.

Účast na akcích týmu, na které je hráč nominovaný, mají přednost před ostatními činnostmi hráče.

Hráč se stará o svěřené dresy a udržuje je v čistotě.

Hráč se podřizuje pokynům trenérů a vedoucího mužstva bez výhrad.

Hráč sleduje průběh hry nebo tréninku.

Na trénink přichází hráč dostatečně včas před začátkem a je připraven 5 minut před vstupem na led na střídačce.

Sraz před zápasem je vždy 60 minut před zahájením zápasu na příslušném ZS.

V kabině je zakázaná hra s hokejkou nebo míči. Kabina slouží pouze k převlíkání a uložení výbavy a výstroje.

Rodičům a doprovodům hráčů je zakázán vstup do kabiny.

 

PŘÍSPĚVEK NA KABINU

Měsíční příspěvek na kabinu je ve výši 100 Kč/hráče.

Vybírat se bude za měsíce květen, červen, červenec, srpen, září....březen

Splatnost vždy do 15. dne v měsíci.

Úhradu lze provést bezhotovostně na účet 2300967239/2010, variabilní symbol = číslo 7 a datum narození - např. 720060522, do poznámky pro příjemce uveďte "Příjmení hráče - kabina - měsíc" nebo po předchozí domluvě v hotovosti.

 

      2018 2019
  Příjmení Jméno  5  6  7  8  9 10 11 12  1  2  3
1 Bech M                     T
2 Ben P                     T
3 Bud F                     T400
4 Buch L                      
5 Dav J                     T
6 Fro J                     T
7 Hau L                      
8 Hol M                     T
9 Kla J                     T
10 Pod R                      
11 Sai L                     +50
12 Sla K                     T
13 Sta D                      
14 Tar T                      T
15 Zív L                     T
16 Fis A                     T
17 Fri R                      
19 Suj T                     N

 

INFORMACE Z ČLENSKÉ SCHŮZE HC SLOVAN LOUNY

Klubový příspěvek je stanoven ve výši  6 000,- Kč na sezónu.

Lze splatit jednorázově nebo čtvrtletně.

Termíny splatností příspěvku jsou:

                                   3.Q 2018 do 30.09.2018

                                   4.Q 2018 do 30.11.2018

                                   1.Q 2019 do 31.01.2019

                                   2.Q 2019 do 10.03.2019

Příjmení a jméno: 3.Q.2018 4.Q.2018 1.Q.2019 2.Q.2019
Bechyně Matyáš 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč smlouva do 4Q19
Benešovský Petr 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
Budiač Filip 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
Buchcar Lukáš 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
David Jakub smlouva smlouva smlouva do 2Q2019
Fischer Arnošt 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
Fridrich Radek-brankař  500,00 Kč  500,00 Kč  500,00 Kč  500,00 Kč
Frolík Josef 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
Hauf Lukáš 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
Holý Michal 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
Kladivo Jan 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
Kopelent Jakub 250,00 Kč  250,00 Kč  250,00 Kč  250,00 Kč
Podaný Radim 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
Sainer Lukáš 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
Slavíčková Klaudie  smlouva reklama do 1Q2019 vč  750,00 Kč
Stanko David 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
Suja Tomáš 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
Tarant Tomáš  150,00 Kč  150,00 Kč  150,00 Kč  150,00 Kč
Zíval Lukáš  750,00 Kč  750,00 Kč  750,00 Kč  750,00 Kč

 

Peníze je možné splatit v hotovosti vedoucímu mužstva nebo převodem na účet klubu

(č.ú.: 1020453319/0800 - variabilní symbol: rodné číslo dítěte; poznámka pro příjemce: příjmení dítěte a mužstvo).

V případě bezhotovostního převodu Vás žádám o zaslání potvrzení o provedené platbě na e-mail hcslovanlouny2006@email.cz.

Některé zdravotní pojišťovny tento příspěvek proplácejí. Takže pokud budete chtít potvrzení o platbě, sdělte mi tuto skutečnost s platbou nebo v e-mailu viz výše. Pozdější žádosti asi neuspokojím - neumím totiž získat potvrzení zpětně.

 

Současně platí, že oddílové příspěvky:

- děti trenérů - nově platí plnou částku;

- sourozenec/ci hráčů - součet sourozenců je limit 6 000,-Kč, tj. pokud jsou dva sourozenci, každý platí 3 000,-Kč, pokud jsou tři, tak platí každý 2 000,- Kč (více sourozenců není zatím evidováno);

- brankáři od mladších žáků - nově platí 2 000,-Kč;

- ti co dojíždí nad 25 km - nově 2 000,-Kč;

- ten kdo sežene minimální částku sponzorských peněz ve výši 7 000,- Kč - si může započíst členské příspěvky v celé výši.

 

Pro jednoduchost uvádím přehled kdo, kdy a kolik bude platit.

 

 

Současně jsou oficiálně sponzorské peníze týmů zrušeny, nicméně iniciativě se meze nekladou a jak je již výše uvedeno, lze takto získané peníze započíst. V případě požadavku vyvěsení reklamního baneru Je minimální částka stanovena limitem 9 000,- Kč (z důvodu výroby reklamního baneru).

 

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY - ZÁTĚŽOVÉ TESTY

Pro následující sezónu je nutné, mít lékařské potvrzení od praktického doktora a zátěžový test EKG. O zátěžových testech čtěte níže.

Prosím o odevzdání do zahájení soustředění v Nymburce. Současně upozorňuji na omezené kapacity níže uvedených zařízení.

Hráči bez těchto dokumentů nebudou smět hrát zápasy.

Formulář pro lékařské potvrzení (ročník 2007) naleznete zde - Zdravotni prohlidka - Slovan-ostaršení.doc (24 kB)

Formulář pro lékařské potvrzení (ročník 2006) naleznete zde - Zdravotní prohlídka - formulář.doc (33 kB)

Formulář pro lékařské potvrzení (ročník 2005) naleznete zde - Zdravotni prohlidka - Slovan-ostaršení-MD.doc (28160)

Podpis za klub zajistím já.

 

Zátěžové testy EKG

 

Chomutov:

Ordinace pro choroby srdce s.r.o.
Viléma Blodka 5683
430 02 Chomutov

Telefon: + 420 474 686 323
     GSM: + 420 773 686 323
      Fax:  + 420 474 345 698

E-mail: kardiologie.chomutov@email.cz

https://kardiologie-chomutov.cz/telovychovne-lekarstvi.php

 

Ústí n/L:

Říha Vratislav, MUDr.

Dobětická 2333/10, 400 01
Ústí nad Labem-centrum

Tel:+420 475 210 846

Fax:+420 475 210 843

Email:kardiologieustinadlabem@seznam.cz

 

Plzeň:

https://kard.fnplzen.cz/cs/node/109

 

Praha:

https://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-dospele/komplexni-kardiovaskularni-centrum-pro-d1/informace-pro-pacienty/bicyklova-ergometrie/