Kabina

Pravidla kabinypro rok 2018 a 2019:

Nominaci na zápasy určují trenéři. Podkladem je zdravotní stav hráče, docházka ( účast na tréninku, včetně letní přípravy), nasazení a chuť v tréninku i zápasech, výkonnost vs. soupeř.

Účast na akcích týmu, na které je hráč nominovaný, mají přednost před ostatními činnostmi hráče.

Hráč se stará o svěřené dresy a udržuje je v čistotě.

Hráč se podřizuje pokynům trenérů a vedoucího mužstva bez výhrad.

Hráč sleduje průběh hry nebo tréninku.

Na trénink přichází hráč 30 minut před začátkem a je připraven 5 minut před vstupem na led na střídačce.

Sraz před zápasem je vždy 60 minut před zahájením zápasu na příslušném ZS.

V kabině je zakázaná hra s hokejkou nebo míči. Kabina slouží pouze k převlíkání a uložení výbavy a výstroje.

Rodičům a doprovodům hráčů je zakázán vstup do kabiny. Do kabiny mohou vstupovat pouze rodiče za účelem úklidu nebo na přímé povolení trenérů. Současně žádám rodiče, aby na děti čekali dole pod schody a neblokovali chodbu před kabinou.

 

PŘÍSPĚVEK NA KABINU

Měsíční příspěvek na kabinu je ve výši 100 Kč/hráče.

Vybírat se bude za měsíce květen, červen, červenec, srpen, září....březen

Splatnost vždy do 15. dne v měsíci.

Úhradu lze provést bezhotovostně na účet 2300967239/2010, variabilní symbol = číslo 7 a datum narození - např. 720060522, do poznámky pro příjemce uveďte "Příjmení hráče - kabina - měsíc" nebo po předchozí domluvě v hotovosti.

 

      2018 2019
  Příjmení Jméno  5  6  7  8  9 10 11 12  1  2  3
1 Bech M                      
2 Ben P                      
3 Bud F                      
4 Buch L                      
5 Dav J                      
6 Fro J                      
7 Hau L                      
8 Hol M                      
9 Kla J                      
10 Pod R                      
11 Sai L                      
12 Sla K                      
13 Sta D                      
14 Tar T                       
15 Zív L                        
16 Fis A                      
17 Fri R                      
18 Kop J                      
19 Suj T                      

 

INFORMACE Z ČLENSKÉ SCHŮZE HC SLOVAN LOUNY

Klubový příspěvek je stanoven ve výši  6 000,- Kč na sezónu.

Lze splatit jednorázově nebo čtvrtletně.

Termíny splatností příspěvku jsou:

                                   3.Q 2018 do 30.09.2018

                                   4.Q 2018 do 30.11.2018

                                   1.Q 2019 do 31.01.2019

                                   2.Q 2019 do 10.03.2019

Peníze je možné splatit v hotovosti vedoucímu mužstva nebo převodem na účet klubu

(č.ú.: 1020453319/0800 - variabilní symbol: rodné číslo dítěte; poznámka pro příjemce: příjmení dítěte a mužstvo).

V případě bezhotovostního převodu Vás žádám o zaslání potvrzení o provedené platbě na e-mail hcslovanlouny2006@email.cz.

Některé zdravotní pojišťovny tento příspěvek proplácejí. Takže pokud budete chtít potvrzení o platbě, sdělte mi tuto skutečnost s platbou nebo v e-mailu viz výše. Pozdější žádosti asi neuspokojím - neumím totiž získat potvrzení zpětně.

 

Současně platí, že oddílové příspěvky:

- děti trenérů - nově platí plnou částku;

- sourozenec/ci hráčů - součet sourozenců je limit 6 000,-Kč, tj. pokud jsou dva sourozenci, každý platí 3 000,-Kč, pokud jsou tři, tak platí každý 2 000,- Kč (více sourozenců není zatím evidováno);

- brankáři od mladších žáků - nově platí 2 000,-Kč;

- ti co dojíždí nad 25 km - nově 2 000,-Kč;

- ten kdo sežene minimální částku sponzorských peněz ve výši 7 000,- Kč - si může započíst členské příspěvky v celé výši.

 

Pro jednoduchost uvádím přehled kdo, kdy a kolik bude platit.

 

 

Současně jsou oficiálně sponzorské peníze týmů zrušeny, nicméně iniciativě se meze nekladou a jak je již výše uvedeno, lze takto získané peníze započíst. V případě požadavku vyvěsení reklamního baneru Je minimální částka stanovena limitem 9 000,- Kč (z důvodu výroby reklamního baneru).

 

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY - ZÁTĚŽOVÉ TESTY

Pro následující sezónu je nutné, mít lékařské potvrzení od praktického doktora a zátěžový test EKG. O zátěžových testech čtěte níže.

Prosím o odevzdání do zahájení soustředění v Nymburce. Současně upozorňuji na omezené kapacity níže uvedených zařízení.

Hráči bez těchto dokumentů nebudou smět hrát zápasy.

Formulář pro lékařské potvrzení (ročník 2007) naleznete zde - Zdravotni prohlidka - Slovan-ostaršení.doc (24 kB)

Formulář pro lékařské potvrzení (ročník 2006) naleznete zde - Zdravotní prohlídka - formulář.doc (33 kB)

Formulář pro lékařské potvrzení (ročník 2005) naleznete zde - Zdravotni prohlidka - Slovan-ostaršení-MD.doc (28160)

Podpis za klub zajistím já.

 

Zátěžové testy EKG

 

Chomutov:

Ordinace pro choroby srdce s.r.o.
Viléma Blodka 5683
430 02 Chomutov

Telefon: + 420 474 686 323
     GSM: + 420 773 686 323
      Fax:  + 420 474 345 698

E-mail: kardiologie.chomutov@email.cz

https://kardiologie-chomutov.cz/telovychovne-lekarstvi.php

 

Ústí n/L:

Říha Vratislav, MUDr.

Dobětická 2333/10, 400 01
Ústí nad Labem-centrum

Tel:+420 475 210 846

Fax:+420 475 210 843

Email:kardiologieustinadlabem@seznam.cz

 

Plzeň:

https://kard.fnplzen.cz/cs/node/109

 

Praha:

https://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-dospele/komplexni-kardiovaskularni-centrum-pro-d1/informace-pro-pacienty/bicyklova-ergometrie/