Příspěvek na kabinu

Měsíční příspěvek na kabinu je ve výši 100 Kč/hráče a je splatný výhradně v hotovosti vedoucímu mužstva. Splatnost příspěvku je vždy nejpozději do 15. dne v měsíci.

Přehled plateb (2018):

# Hráč 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 ANGELOV-JANEV Tomáš 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 BENÍŠEK Šimon 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3 DOMECKÝ Pavel 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4 GAJDÁČ Martin 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5 HLUBÍK Jan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6 HRUBÝ Štěpán 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
7 MALINA Ondřej 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
8 MAREK Miroslav  --- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
9 MÁSLO Šimon 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
10 MENZL Vojtěch 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
11 PACLT Matěj 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
12 PARKMAN Ondřej 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
13 SINKULE Martin 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
14 SLAVÍK Václav 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
15 SOLDÁTEK Matyáš 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
16 VARCHOLA Dominik 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
17 VECKO Dominik 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
18 VINICKÝ Vojtěch 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
19 VOSTATEK Šimon 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
20 DAKHER Tomáš 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 DVOŘÁK Vojtěch 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
22 PŘÍHODA Antonín 100 100 100                  
23 SLEZÁK David 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
24 VESELÝ Vojtěch 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
25 HAMÁK Václav 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
26 KARFÍK Jakub 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
27 KŘÍŽ Daniel  --- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
28 KUČERA Tomáš 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Legenda: 100=nezaplaceno , 100=zaplaceno

Pokladna

Zůstatek ke dni: 22.04.2018           3.760,50 CZK
Příjmy Výdaje
+6.500,00 - kabinové příspěvky vybrané v 01/2018
+1.000,00 - kabinové příspěvky vybrané v 02/2018
+2.800,00 - kabinové příspěvky vybrané v 03/2018
+100,00 - kabinové příspěvky vybrané v 04/2018
-910,00 - zápasové rozlišovací pásky
- 1.127,00 - nosiče na láhve
- 652,50 - občerstvení pro soupeře 17.3.2018
-1.200,00 - startovné (turnaj Kralupy n.V.)
-1.000,00 - předání přísp. r. 2011 (Dakher, Veselý)
-1.750,00 - nájem sokolovna 04/2018 (7x250 Kč)

 

Oddílový příspěvek

V souladu se stanovami, je každý hráč na soupisce mužstva povinen platit roční oddílový příspěvek ve výši stanovené členskou schůzí. Aktuálně je pro sezónu 2017/2018 stanoven ve výši 4.000 Kč/hráče (v případě sourozenců platí tato částka součtem pro všechny sourozence). Pro nově registrované hráče naplatí povinost úhrady oddílového přípěvku první sezónu od data registrace.

Lze splatit jednorázově nebo čtvrtletně.

Termíny splatností příspěvku jsou:

                                   3.Q 2017 do 30.09.2017

                                   4.Q 2017 do 30.11.2017

                                   1.Q 2018 do 31.01.2018

                                   2.Q 2018 do 10.03.2018

Peníze je možné splatit v hotovosti vedoucímu mužstva nebo převodem na účet klubu

(č.ú.: 1020453319/0800 - variabilní symbol: rodné číslo dítěte; poznámka pro příjemce: příjmení dítěte a mužstvo).

V případě bezhotovostního převodu Vás žádám o zaslání potvrzení o provedené platbě na e-mail hcslovanlouny2006@email.cz.Více zde: https://www.hcslovanlouny.cz/mladez/mladsi-zaci/kabina/

Lze splatit jednorázově nebo čtvrtletně.

Termíny splatností příspěvku jsou:

                                   3.Q 2017 do 30.09.2017

                                   4.Q 2017 do 30.11.2017

                                   1.Q 2018 do 31.01.2018

                                   2.Q 2018 do 10.03.2018

Peníze je možné splatit v hotovosti vedoucímu mužstva nebo převodem na účet klubu

(č.ú.: 1020453319/0800 - variabilní symbol: rodné číslo dítěte; poznámka pro příjemce: příjmení dítěte a mužstvo).

V případě bezhotovostního převodu Vás žádám o zaslání potvrzení o provedené platbě na e-mail hcslovanlouny2006@email.cz.Více zde: https://www.hcslovanlouny.cz/mladez/mladsi-zaci/kabina/

Oddílový přípěvek lze splatit jednorázově nebo čtvrtletně a to výhradně bezhotovostně, převodem na účet klubu.
(č.ú.: 1020453319/0800 - variabilní symbol: rodné číslo dítěte; poznámka pro příjemce: příjmení a jméno dítěte, mužstvo).

Po provedení bezhotovostního převodu Vás žádám o zaslání potvrzení o provedené platbě na e-mail vedoucího mužstva.            

Platbu oddílového příspěvku lze započíst proti získání sponzorského daru ve výši min. 7.000,- Kč. V případě požadavku vyvěsení reklamního baneru je minimální částka stanovena limitem 9.000,- Kč (z důvodu nákladů na výrobu reklamního baneru).

Přehled plateb (2018):

# Hráč Registrace 1.Q 2018
do 31.01.2018
2.Q 2018
do 31.03.2018
3.Q 2018
do 30.09.2018
4.Q 2018
do 30.11.2018
1 ANGELOV-JANEV Tomáš 02/2017 SD SD SD SD
2 DOMECKÝ Pavel 02/2017 300 1.000 neurčeno neurčeno
3 HLUBÍK Jan 01/2017 600 1.000 neurčeno neurčeno
4 MÁSLO Šimon 12/2016 1.000 1.000 neurčeno neurčeno
5 SLAVÍK Václav 12/2016 1.000 1.000 neurčeno neurčeno
6 VOSTATEK Šimon 11/2017 xxx xxx neurčeno neurčeno
             
8 PŘÍHODA Antonín 12/2016 1.000 skončil    

Legenda: částka=nezaplaceno, částka=zaplaceno, xxx=bez úhrady, SD=sponzorský dar