Kabina

Naše "bojové pokřiky"

 • Bílá, modrá to jsou barvy naše, když pořádně zaberem, vítězství je naše ...
 • My jsme kluci Slovanský, nemáme čas na ženský, hokej naše láska je, vyhráváme turnaje...
 • My jsme kluci hraví, hokej ten nás baví, když nemůžem přidáme, soupeřům to nandáme...

Komunikace a spolupráce rodičů s realizačním týmem

 • Rodiče by měli s trenéry a realizačním týmem v případě jakýchkoliv problémů komunikovat a řešit je především uvnitř týmu.
 • Trenéři určitě nejsou neomylní a rádi si vyslechnou Váš názor. Komunikace je základ dobrých vztahů.
 • Prosím dbejte na základní pravidla RESPEKTU – trenéři respektujeme Vás rodiče, Vy rodiče respektujte trenéry…
 • Náměty a stížnosti řešte s trenéry vždy až po tréninku nebo zápase bez účasti dětí.
 • Úklid kabiny za hráče provádějí rodiče dle rozpisu. Úklid se provádí v době tréninku nebo v čas kdy se hráči nepřevlékají (tj. ne 30 min. před zahájením tréninku nebo 60 min. po skončení tréninku).

Trénink

 • Na trénink přichází hráč dostatečně včas a je připraven 5 minut před vstupem na led na střídačce.
 • Na led těsně před tréninkem nastupují hráči jedině v přítomnosti trenéra a na jeho pokyn.
 • Hráč se podřizuje pokynům trenérů a vedoucího mužstva bez výhrad.
 • Rodiče při tréninku a zápase hráčům neradí a nekritizují je. Pokyny udílí pouze trenér!
 • Postupně učte děti samostatnosti při oblékání a svlékání výstroje.
 • Hráč sleduje průběh hry nebo tréninku.
 • V kabině je zakázaná hra s hokejkou nebo míči (kabina slouží pouze k převlékání a uložení výbavy a výstroje).
 • Nepřítomnost hráče na tréninku bude dostatečně včas omluvena telefonicky, emailem nebo v rámci skupiny WhatsApp.

Zápasy

 • Zápasů se účastní hráči nominovaní trenéry. Pro nominaci je rozhodující účast na trénincích, zdravotní stav, nasazení a chuť v tréninku i zápasech, výkonnost vs. soupeř.
 • Cílem je, aby hráli všechny děti co nejvíce smysluplných zápasů.
 • Sraz hráčů před zápasem je 60 min. před jeho zahájením, pokud není stanoveno jinak. Propozice k zápasům jsou vždy na webových stránkách klubu.
 • Za hráče během zápasů zodpovídají trenéři, v době mezi zápasy za hráče zodpovídá doprovod (rodiče, jiná zodpovědná osoba).
 • Chování hráčů (i rodičů) na hřišti i mimo něj musí odpovídat zásadám fair-play a základním pravidlům slušného chování. Hráči i rodiče reprezentují náš hokejový klub HC SLOVAN LOUNY.
 • Rodiče pomáhají před domácím zápasem v a mezi třetinami ( úprava ledu ) se stavbou mantinelů na mini hokej.
 • Rodiče mají zakázán vstup na ledovou plochu a prosíme, aby fandili z tribuny, kde to jejich děti nejvíce ocení.
 • Při hokejovém zápase na ledě u tzv. střídačky budou pouze trenéři, vedoucí mužstva, v případě nutnosti si trenér určí asistenta, kterého na led povolá.
 • Neplánovanou neúčast na zápase je třeba oznámit co nejdříve (z důvodu doplnění nominací).

Něco na zamyšlení ...

 • při své činnosti vycházíme z etického kodexu mladého hokejisty podporovaného ČSLH
 • rodiče jsou prvními fanoušky svých dětí – fanděte, podporujte, chvalte…
 • rodiče uvědomte si, že všechno chce svůj čas…
 • rodiče dbají na správnou životosprávu dětí
 • pokud možno netrestejte děti zákazem sportu
 • ve sportu vždy někdo zvítězí, ale i porážka může být vítězstvím, když se každý snažíme podat svůj maximální výkon a každý uděláme pro výsledek maximum…
 • z každé porážky se snažme poučit, vzpomeňme si, co jsme udělali špatně, zapracujme na odstranění chyb a snažme se jich příště vyvarovat, neustále se zdokonalujme v dovednostech (hlavně individuálním tréninkem – abych se stal mistrem ve svém oboru, musím pro to udělat něco navíc)
 • nasazení a chuť v tréninku i zápasech, výkonnost vs. soupeř.

  Více zde: https://www.hcslovanlouny.cz/mladez/mladsi-zaci/kabina/