INFORMACE K PLESU

Na základě situace v ČR nebude možné uskutečnit ples HC Slovan Louny do konce června tohoto roku. Náhradní termín byl blokován na 19.6., ale v té době bude s největší pravděpodobností povoleno shromažďování jen do 50 osob, což je na počet prodaných lístků (téměř 350) málo. 

Přesto bychom rádi ples uskutečnili na podzim tohoto roku, v měsíci říjnu nebo listopadu, pokud to situace dovolí. Přesný termín bude včas oznámen. Tedy zakoupené vstupenky platí dál.
Nicméně pokud někdo již nemá o ples zájem, je možné vstupenky vrátit a budou vám vráceny vynaložené finance. Pro vrácení vstupenek kontaktujte výhradně formou SMS hospodáře klubu Martina Slavíčka na mobilním čísle 604 481 447, který Vám sdělí čas a místo vrácení vstupenek. Do SMS uveďte příjmení, počet vracených vstupenek a číslo stolu( červeně dopsané číslo na vstupence). Děkujeme za pochopení HC Slovan Louny

Lékařská prohlídka - prohlášení zdravotní způsobilosti je platné 1 rok. Někteří hráči mají platné ještě v září/říjnu. Nicméně do nové sezóny 2020/2021 je zapotřebí, aby ho měl každý obnovené. Každý nechť zajistí nejpozději do 2.9.2020  (tak dojde ke sjednocení všech platných způsobilostí hráčů). Upozorňuji, že do mladších žáků není zapotřebí zátěžový test EKG, proto stačí jít pouze ke svému lékaři. Bez prohlášení o zdravotní způsobilosti nesmí hráč ani trénovat!

Zdravotni prohlidka - Slovan-ostaršení.doc musí mít hráč u kterého trenéři rozhodnou, že bude hrát v nástávsající sezóně za vyšší kategorii (Oliver Heller).


PŘÍSPĚVKY

 

Zaplacené příspěvky a aktuální zůstatek zde: HC_SLOVAN - příspěvky (2).xlsx

 

 

INFORMACE Z ČLENSKÉ SCHŮZE HC SLOVAN LOUNY

Klubový příspěvek bude stanoven ve výši  6 000,- Kč na sezónu. Týmové (kabinové) příspěvky zůstávají měsíčně ve výši 100,- Kč za hráče.

Týmové příspěvky se platí pouze v hotovosti, nezasílejte prosím na účet.

Klubové příspěvky lze splatit jednorázově nebo čtvrtletně ve výši 1500 Kč za hráče.

Obojí  můžete platit u Vedoucího týmu Lukáše Riedla.

Termíny splatností příspěvku jsou:

                                   3.Q 2020 do 30.09.2020

                                   4.Q 2020 do 30.11.2020

                                   1.Q 2021 do 31.01.2021

                                   2.Q 2021 do 10.03.2021

Klubové příspěvky se týkají všech hráčů na soupisce.

 

Pouze klubové příspěvky  je možné platit převodem na účet klubu

(č.ú.: 1020453319/0800 - variabilní symbol: rodné číslo dítěte; zpráva pro příjemce: příjmení dítěte, r.2011).

V případě bezhotovostního převodu Vás žádám o zaslání potvrzení o provedené platbě na e-mail vedoucího mužstva riedl@cepsinvest.cz

 

Současně platí, že oddílové příspěvky:

- sourozenec/ci hráčů - součet sourozenců je limit 6 000,-Kč, tj. pokud jsou dva sourozenci, každý platí 3 000,-Kč

- klubové příspěvky se týkají všech hráčů na soupisce.

- Kdo sežene minimální částku sponzorských peněz ve výši 7 000,- Kč - si může započíst členské příspěvky v celé výši. V případě požadavku současně zveřejnění reklamy na banner je pak minimální částka sponzorských peněz ve výši 9000 Kč.

 

ÚKLID kabiny

07-08.09.          Antropius + Beneš

14.-15.09.         Borl + Brom

21.-22.09.         Dakher + Formánek

28.-29.09.         Heller + Krupa

05.-06.10.         Musil + Nejedlý

12.-13.10.         Panoch + Riedl

19.-20.10.         Rynešová + Sainer 

26.-27.10.         Slezák + Svoboda

02.-03.11.         Štěpán + Tarant

09-10.11.          Vaic + Vaicová

16.-17.11.         Trubač + Veselý

23.-24.11.         Vondráček + Záruba

30.11.-01.12.    Antropius + Beneš

07-08.12.          Borl + Brom

14.-15.12.         Dakher + Formánek

21.-22.12.         Heller + Krupa

28.-29.12.         Musil + Nejedlý

04.-05.01.         Panoch + Riedl

11.-12.01.         Rynešová + Sainer 

18.-19.01.         Slezák + Svoboda

25.-26.01.         Štěpán + Tarant

01-02.02.          Vaic + Vaicová

08.-09.02.         Trubač + Veselý

15.-16.02.         Vondráček + Záruba

22-23.02.          Antropius + Beneš

29.02-01.03.     Borl + Brom

07.-08.03.         Dakher + Formánek

14.-15.03.         Heller + Krupa

21.-22.03.         Musil + Nejedlý

28.-29.03.         Panoch + Riedl

04.-05.04.         Rynešová + Sainer 

ETIKA V LEDNÍM HOKEJI

Při hokejovém zápase na ledě u tzv. střídačky
budou pouze trenéři, vedoucí mužstva, v případě nutnosti si trenér určí
asistenta, kterého na led povolá. Není možné, aby při zápase na ledě byli
tatínkové všech hráčů.

Žádáme rodiče, aby při utkání nebyli nalepení na
mantinelu a na své děti nepokřikovali. Nechte děti hrát jejich hokej a fanděte
v ochozech, tím jim uděláte větší radost.

Po zápase i tréninku každé dítě ocení pochvalu.


Prosím, aby si každý stáhnul a pročetl základní etická pravidla vydaná ČSLH, s čímž jsme vedení 1.třídy ztotožněni a co budeme ctít

Etika v ledním hokeji.pdf

STRAVOVÁNÍ, VÝŽIVA

Jakmile dítě začne organizovaně trénovat 3x
týdně (nebo častěji), mělo by se s ním zacházet jako s vrcholovým
sportovcem! 

Rodiče těchto dětí  musí mít dostatek zdravého
rozumu, pokud nemají dostatek znalostí.  

Pozorně si přečtěte, jak by se Vaše dítě mělo stravovat:

Stravování malých sportovců.docx

Rozhodčí na zápasech:

8.9.2019 Chomutov(A+B) 1x M.Musil, 1x L. Záruba  

28.10.2019 Roudnice(A+B), Rakovník (A+B):  2x L.Záruba, 2xM.Knotek

3.11.2019 Turnaj:Letňany (A+B), Hvězda (A+B): 3x Z.Vaic, 3x P.Sainer

9.11.2019 Mistrák: Klášterec, Litvínov: 3x Z.Vaic (náhrada za rozhodčího)

4.1.2020 Přátelák: Roudnice, Most, LN 2010: 3x L.Záruba, 3x P.Sainer

11.1.2020 Přátelák Zbraslav (A, B): 1x Z.Vaic, 1x M.Heller

19.1.2020 Přátelák LN 2012 (A.B): 1x D.Štěpán

2.2.2020 Turnaj LN: 4x Antropius