Rozhovor: Předseda Trefný o předchozí i následující sezoně

01.09.2014 15:57
Jak hodnotíte uplynulou sezonu 2013/2014 z pohledu nejen A týmu?
Z pohledu A týmu hodnotím sezonu neúspěšně, tým měl na to hrát vyřazovací část Pražského přeboru. Více bych to nerozebíral. Z pohledu vedení jsem spokojený, podařilo se stabilizovat finance, klub nezačíná sezonu s obavou, zda budou peníze na její dokončení.
 
Do áčka se už loni přesunulo několik nadějných mladých hráčů. Jak hodnotíte jejich výkony? 
Je dobře, že se vrací hráči zpátky a mají chuť za A tým hrát. Jsou zpestřením a přináší určitou kvalitu. I díky těmto příchodům jsem od A týmu čekal trochu více v minulé sezoně, ale věřím, že tento rok hráči naplní jak očekávání vedení, tak i fanoušků.
 
V jaké soutěži se letos áčko Slovanu představí?
Opět v Pražském přeboru, soutěž je jednoznačně kvalitnější, než Ústecký kraj v minulých letech. Jsme rádi, že máme tuto možnost. Týmy jako Hvězda nebo Letňany jsou na úrovní 2. české hokejové ligy.
 
Proběhly v A týmu nějaké zásadnější změny?
Neřekl bych, že zásadní. Vrátil se Tomáš Mistoler, který pracoval ve Velké Británii. O dalších změnách nevím.
 
Jaké cíle si tedy v této soutěži Slovan klade?
Hrát co nejlepší hokej, na který budou chodit diváci a v druhé polovině soutěže hrát vyřazovací část, kde je kvalita.
 
Po svém zvolení předsedou klubu jste slíbil zlepšení práce s mládeží. Jakých pokroků se zatím povedlo dosáhnout? 
Na hodnocení bych se zeptal rodičů dětí, které přišly za ty 2 roky, co s mládeží pracuji. Já doufám, že jsou spokojení. Cílem je nabídnout dětem koníček, naučit je vztah k pohybu a ke sportu. Učí se pravidelnému režimu, disciplíně, ve hře pak fair play principy. Klub se také zapojil do spolupráce při Škole bruslení, kterou organizuje provozovatel zimního stadionu, tuto akci zaštiťujeme trenérsky. V loňském roce ze školy bruslení přišlo do hokejové přípravky 20 dětí, to považuji za obrovský úspěch, další děti pak začaly chodit v průběhu sezony po náborech.
 
Loni jste mluvil také o znovuobnovení sportovních tříd. Podařilo se tuto myšlenku naplnit?
Dal jsem si za cíl je obnovit do 3 let, ale povedlo se to hned v roce prvním. Ve spolupráci se ZŠ Kpt. Jaroše jsme otevřeli 1. Sportovní třídu, kde bude rozšířená výuka tělocviku. Sportovní příprava bude zaměřena na všestranný rozvoj pohybových schopností, ve vyšších ročnících se k tomu přidá i učení specifických dovedností nutných pro hokej. Úlevou pro rodiče by mělo být to, že část tréninků bude v rámci školy. Věřím, že letošní prvňáci přesvědčí i další ročníky a v dalším roce navážeme nejenom další 1. třídou, ale otevřeme i vyšší ročníky. Ještě bych rád poděkoval panu řediteli Vlastimilu Lissemu, který myšlenku sportovních tříd výrazně podpořil.
 
Jak je to s obsazeností ostatních věkových kategorií? Jakým způsobem bude probíhat nábor 
do přípravek?
V současné době máme obsazeny mládežnické kategorie od přípravky (děti od 4 do 6 let), 1. třídu, 2. třídu, 3. třídu, 4. třídu a kategorie mladších a starších žáků, což jsou děti do 8. třídy. Neusínáme na vavřínech a i tento rok bude probíhat intenzivní nábor. Plakáty po městě, ve školách a školkách. Škola bruslení je další akce. No a nábor probíhá v podstatě neustále, stačí, když rodiče s dětmi přijdou na kterýkoliv trénink přípravky, v úterý nebo ve čtvrtek od 17:30 
a dostanou všechny potřebné informace. Více je i na www.hcslovanlouny.cz v sekci Rodiče