SPORTOVNÍ DEN PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

09.01.2015 21:30

V pátek 9.1. připravili kluci z hokejové třídy a jejich trenéři sportovní den pro mateřské školy z Loun. Celkem se akce zúčastnilo 8 mateřských škol a v různých disciplínách soutěžilo 86 dětí.

V soutěžích si mohli předškoláci vyzkoušet cvičení, která jsou součástí letní tzv. "suché" přípravy malých hokejistů, např, překážková dráha, skoky do dálky, hod medicimbalem a člunkový běh.

Na posledním stanovišti si mohli vyzkoušet střelbu na brankáře nebo hokejovou výstroj. Děti byly za svou snahu odměněny malou sladkostí a diplomem.

Tato akce předchází zápisu do 1. hokejové třídy, který se uskuteční 16.1.  od 14:00 - 18:00 a 17.1. od 9:00 do 11:00. Více informací o hokejové třídě naleznete na stránkách klubu www.hcslovanlouny.cz v sekci

hokejové třídy.

Děkujeme všem školkám, které se zúčastnili, všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu akce a také panu řediteli ZŠ Mgr. Lissemu za podporu.

Ing. Jan Trefný

Trenér mládeže HC Slovan Louny

DSCN1901.JPG

DSCN1902.JPG

DSCN1903.JPG

DSCN1904.JPG

DSCN1905.JPG

DSCN1906.JPG