Testování fyzické kondice hráčů - roč. 2012

18.06.2021 08:30

Jak jsem avizoval, bude před zahájením nové sezóny provedeno testování fyzických schopností hráčů. Testování bude povinné pro všechny hráče a bude se skládat z 10 disciplín. Každá disciplína bude hodnocena pětibodovou škálou počtem bodů 1-5, 1=nejhorší, 5=nejlepší. Celkem bude tedy možno získat 50 bodů.

Termín a místo testu bude včas dopředu oznámeno.

Disciplína Počet pokusů Měření
Člunkový běh 4x10 m 2 pokusy čas, s přesností na 0,1 sec.
Běh na 20 m s pevným startem 2 pokusy čas, s přesností na 0,1 sec.
Skok do dálky snožmo z místa 3 pokusy délka, s přesností na 1 cm
Vertikální výskok 3 pokusy délka, s přesností na 1 cm
Cooperův běh na 12 min. 1 pokus délka, s přesností na 10 m
Hod medicinbalem 3 kg 3 pokusy délka, s přesností na 10 cm
Pětiskok se střídáním L/P nohy 2 pokusy délka, s přesností na 10 cm
Leh-sed po dobu 60 sec. 1 pokus počet
Dřepy po dobu 60 sec. 1 pokus počet
Kliky po dobu 60 sec. 1 pokus počet