Valná hromada 15.9.2019

14.10.2019 23:16

Zápis ze schůze rodičů oddílu Kraso při HC Slovan Louny

konané dne 15. září 2019

 

Přítomni: 15

Omluveni: 2

 Nepřítomni: 3

 

1. Návrh na změny ve složení výkonného výboru / Zdeněk Pýcha

 Ve funkci šéftrenéra nahrazuje Alenu Pidrmanovou trenérka Anastasia Galkina.

 Schváleno jednohlasně

 Ve funkci zástupce skupiny nahrazuje Radka Pilaře -  Miroslava Krtičková

 

2. Informace o stavu kabinové pokladny a účtu u HC Slovan / Kateřina Mercante

 

 

3. Informace k průběhu sezóny / Jarmila Panenková

- Dne 18. ledna 2020 se uskuteční 11. ročník „Lounské brusličky“. Všichni členové byli vyzváni k tomu, aby se pokusili získat další sponzory.

- Sál pro balet je zajištěna na ZUŠ v Lounech do 30. 6.2020.  Úhrada nákladů na pronájem sálu se bude hradit celkově do 31.12.2019 a následně do     30.6.2020. 

- bylo odsouhlaseno, že za každé dítě je vklad do kabinové pokladny 100 Kč. Každé dítě   přinese balík papírových kapesníků.

- výkonný výbor schválil nákup mikin 

- do 20.12.2019 je možné čerpat náhradu za startovné v celkové výši 5 000 Kč

- rodiče byli informování o probíhajícím kurzu školičky bruslení

- předběžné informace o případném soustředění 2020

 

Zapsal dne  16.9.2019

 Zdeněk Pýcha, ved. oddílu