Vyjádření předsedy k reportáží TV NOVA

14.04.2014 21:38

PROHLÁŠENÍ VEDENÍ KLUBU K REPORTÁŽI TV NOVA ODVYSÍLANÉ 7.4. V ODPOLEDNÍCH ZPRÁVÁCH

 

HOKEJOVÝ KLUB HC SLOVAN LOUNY ZÁSADNĚ ODMÍTÁ OBVINĚNÍ VZNESENÁ V REPORTÁŽI TV NOVA, KTERÁ BYLA

ODVYSÍLANÁ 7.4. V ODPOLEDNÍCH ZPRÁVÁCH. KLUB NENÍ NIJAK MAJETKOVĚ ANI FINANČNĚ SPJAT SE ZIMNÍM STADIONEM

ANI S PROVOZOVTELEM ZIMNÍHO STADIONU. VŠECHNY INFORMACE UVEDENÉ V REPORTÁŽI JSOU NEPRAVDIVÉ.

 

VEDENÍ KLUBU NENÍ A NEBYLO V MINULOSTI KONTAKTOVÁNO ANI VYŠETŘOVÁNO POLICIÍ ČR V SOUVISLOSTI S JAKÝMKOLIV PODEZŘENÍ ZE ZPRONEVĚRY ČI JINÝCH FINANČÍCH MACHINACÍ. ZÁROVEŇ VEDENÍ PROVEDLO OKAMŽITOU KONTROLU ÚČTU A NESHLEDALO ŽÁDNÉ NESHODY.

VEDENÍ KLUBU PODNIKNE PRÁVNÍ KROKY K TOMU, ABY OČISTILO DOBRÉ JMÉNO KUBU, KTERÉ TV NOVA ODVYSÍLÁNÍM NEPODLOŽENÝCH A SMYŠLENÝCH ZPRÁV POŠKODILA.

ZA VEDENÍ KLUBU ING. JAN TREFNÝ, PŘEDSEDA HC SLOVAN LOUNY