Tréninky 

Pondělí     14.10 – 15.25

Úterý           7.00 -    8.15 (povinné pro děti navštěvujíc 3.třídu na 3.ZŠ, jedná se o třetí vyučovací hodinu tělesné výchovy) 

Středa        14.25 – 15.40 

Pátek          14.10 - 15.10    

 
Rodiče případně žádám o sledování aktuálního rozpisu ledů, kdyby se objevily případně změny.