Příspěvek na kabinu

Měsíční příspěvek na kabinu je ve výši 100 Kč/hráče a je splatný výhradně v hotovosti vedoucímu mužstva. Splatnost příspěvku je vždy nejpozději do 15. dne v měsíci.

Přehled plateb (2020):

# Hráč 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 DOMECKÝ Pavel 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 HLUBÍK Jan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3 HRDLIČKA Richard 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4 HRUBÝ Štěpán 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5 MALINA Ondřej 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6 MAREK Miroslav 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
7 MÁSLO Šimon 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
8 PACLT Matěj 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
9 PARKMAN Ondřej 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
10 PROKOP Ondřej 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
11 SINKULE Martin 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
12 SLÁŠEK Tadeáš --- --- --- --- --- --- --- --- 100 100 100 100
13 SLAVÍK Michal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
14 SLAVÍK Václav 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
15 SOLDÁTEK Matyáš 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
16 SVOBODA Filip 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
17 VARCHOLA Dominik 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
18 VINICKÝ Vojtěch 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
19 VOSTATEK Šimon 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
20 WIESNER Matěj 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Legenda: 100=nezaplaceno , 100=zaplaceno

Pokladna

Zůstatek ke dni: 30.06.2020           11.359,80 CZK
Příjmy Výdaje
+15.609,80 - převod ze sezóny 2018/19
+800,00 - kabinové příspěvky vybrané v 09/2019
+4.800,00 - proplacené startovné Česká Lípa od HC
+400,00 - kabinové příspěvky vybrané v 10/2019
+600,00 - kabinové příspěvky vybrané v 11/2019
+200,00 - kabinové příspěvky vybrané v 12/2019
+14.200,00 - kabinové příspěvky vybrané v 01/2020
+1.800,00 - kabinové příspěvky vybrané v 06/2020
-1.800,00 - náklady na úpravu kabiny
- 4.800,00 - startovné Česká Lípa (28-29.09.19)
- 2.500,00 - startovné Teplice (19.10.2019)
-740,00 - rozlišovací pásky
-2.000,00 - startovné Bílina (07.12.2019)
-2.000,00 - startovné Louny (31.12.2019)
-3.000,00 - startovné Choceň (11.01.2020)
-1.300,00 - sokolovna Kraslice (Bublava)
-2.610,00 - prací prostředky na dresy
-3.750,00 - startovné Plzeň (21.03.2020)
-750,00 - startovné Děčín (29.02.2020)
-1.500,00 - startovné Most (08.03.2020)

 

Oddílový příspěvek

V souladu se stanovami, je každý hráč na soupisce mužstva povinen platit roční oddílový příspěvek ve výši stanovené členskou schůzí. Aktuálně je pro sezónu 2019/2020 stanoven ve výši 6.000 Kč/hráče (v případě sourozenců platí tato částka součtem pro všechny sourozence). 

Lze splatit jednorázově nebo čtvrtletně.

Termíny splatností příspěvku jsou:

                                   3.Q 2017 do 30.09.2017

                                   4.Q 2017 do 30.11.2017

                                   1.Q 2018 do 31.01.2018

                                   2.Q 2018 do 10.03.2018

Peníze je možné splatit v hotovosti vedoucímu mužstva nebo převodem na účet klubu

(č.ú.: 1020453319/0800 - variabilní symbol: rodné číslo dítěte; poznámka pro příjemce: příjmení dítěte a mužstvo).

V případě bezhotovostního převodu Vás žádám o zaslání potvrzení o provedené platbě na e-mail hcslovanlouny2006@email.cz.Více zde: https://www.hcslovanlouny.cz/mladez/mladsi-zaci/kabina/

Lze splatit jednorázově nebo čtvrtletně.

Termíny splatností příspěvku jsou:

                                   3.Q 2017 do 30.09.2017

                                   4.Q 2017 do 30.11.2017

                                   1.Q 2018 do 31.01.2018

                                   2.Q 2018 do 10.03.2018

Peníze je možné splatit v hotovosti vedoucímu mužstva nebo převodem na účet klubu

(č.ú.: 1020453319/0800 - variabilní symbol: rodné číslo dítěte; poznámka pro příjemce: příjmení dítěte a mužstvo).

V případě bezhotovostního převodu Vás žádám o zaslání potvrzení o provedené platbě na e-mail hcslovanlouny2006@email.cz.Více zde: https://www.hcslovanlouny.cz/mladez/mladsi-zaci/kabina/

Oddílový přípěvek lze splatit jednorázově nebo čtvrtletně a to výhradně bezhotovostně, převodem na účet klubu.
(č.ú.: 1020453319/0800 - variabilní symbol: rodné číslo dítěte; poznámka pro příjemce: příjmení a jméno dítěte, mužstvo).

Po provedení bezhotovostního převodu Vás žádám o zaslání potvrzení o provedené platbě na e-mail vedoucího mužstva.            

Platbu oddílového příspěvku lze započíst proti získání sponzorského daru ve výši min. 7.000,- Kč. V případě požadavku vyvěšení reklamního baneru je minimální částka stanovena limitem 9.000,- Kč (z důvodu nákladů na výrobu reklamního baneru).

Přehled plateb (sezóna 2018/19):

# Hráč 3.Q 2019
do 30.09.2019
4.Q 2019
do 30.11.2019
1.Q 2020
do 31.01.2020
2.Q 2020
do 31.03.2020
1 DOMECKÝ Pavel 1.500 1.500 1.500 1.500
2 HLUBÍK Jan 1.500 1.500 1.500 1.500
3 HRDLIČKA Richard 1.500 1.500 1.500 1.500
4 HRUBÝ Štěpán SD SD SD SD
5 MALINA Ondřej 1.500 1.500 1.500 1.500
6 MAREK Miroslav 750 750 750 750
7 MÁSLO Šimon 1.500 1.500 1.500 1.500
8 PACLT Matěj 1.500 1.500 1.500 1.500
9 PARKMAN Ondřej 1.500 1.500 1.500 1.500
10 PROKOP Ondřej 1.500 1.500 1.500 1.500
11 SINKULE Martin SD SD SD SD
12 SLÁŠEK Tadeáš        
13 SLAVÍK Michal 1.500 1.500 1.500 1.500
14 SLAVÍK Václav 1.500 1.500 1.500 1.500
15 SOLDÁTEK Matyáš 1.500 1.500 1.500 1.500
16 SVOBODA Filip 1.500 1.500 1.500 1.500
17 VARCHOLA Dominik 1.500 1.500 1.500 1.500
18 VINICKÝ Vojtěch 1.500 1.500 1.500 1.500
19 VOSTATEK ŠImon 1.500 1.500 1.500 1.500
20 WIESNER Matěj 750 750 750 750

Legenda: částka=nezaplaceno, částka=zaplaceno, xxx=bez úhrady, SD=sponzorský dar