Pozvánka na členskou schůzi konanou 30.11.2016

20.11.2016 21:33

Vážení členové našeho klubu a příznivci hokeje v Lounech ve středu 30.11.2016 od 19.00 hod. se bude v salonku restaurace Stromovka konat řádná členská schůze HC Slovan Louny. 

Více info v článku ....

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Vážení členové našeho klubu a příznivci hokeje v Lounech, ve středu 30.11.2016 od 19.00 hod. se bude v salonku restaurace Stromovka konat řádná členská schůze HC Slovan Louny. Všechny srdečně zveme.

 

Program členské schůze

1) Volby mandátové a volební komise, schválení volebního řádu.

2) Výroční zpráva - Hospodaření za rok 2015.

3) Zpráva kontrolní a revizní komise.

4) Rozpočet pro sezonu 2016/17.

5) Schválení nových stanov dle nového OZ.

 

6) Různé

a) oddílové a členské příspěvky

b) výše sponzorských prostředků pro mužstva

 

7) Diskuze

 

8) Volby orgánů

a) volba počtu členů rady

b) volba členů rady klubu

c) volba členů kontrolní a smírčí komise 

 

Změna programu vyhrazena