Zpráva revizní a kontrolní komise HC Slovan Louny za rok 2014

19.08.2015 17:11

Revize hospodaření HC Slovan Louny byla provedena za uplynulý rok 2014. Při kontrole byl přítomen Karas Jan (člen revizní a kontrolní komise) a pokladník HC Slovan Louny

 

 

Dne 23.6.2015 byla provedena kontrola hospodaření s finančními prostředky HC Slovan Louny. Ke kontrole hospodaření byly pokladníkem p.Josefem Witošem předloženy následující materiály:

1. Výpisy z účtu vedeného u České spořitelny a.s.

2. Pokladní kniha v elektronické podobě

3. Výdajové pokladní doklady

4. Příjmové pokladní doklady

5. Doložené faktury

6. Pokladna v kanceláři předsednictva klubu

7. Provedena kontrola placení příspěvků

 

Revizní komisí bylo zjištěno, že vedení pokladní knihy za kontrolované období proběhlo v naprostém pořádku. Revizní komise neshledala žádné závady ve vedení pokladní knihy. Příjmy a výdaje vedené v pokladní knize byly k datu provedené kontroly v pořádku, rovněž také doložené výdajové a příjmové pokladní doklady.

 

Dále byla překontrolována hotovost v pokladně v kanceláři předsednictva HC Slovan Louny. V pokladně dle elektronické pokladní knihy měla být hotovost ke dni 23.6.2015 ve výši 146.947,- Kč. Revizní komise zjistila, že tato částka se shodovala se skutečností.

 

Revizní komisí byly překontrolovány i výpisy z účtu vedeného u České spořitelny a.s. ke dni 23.6.2015.

 

Revizní komisí bylo překontrolováno placení příspěvků členů HC Slovan Louny – výsledek zjištění viz příloha.

 

Při kontrole byly všechny pokladní doklady a všechny předložené faktury v úplnosti doloženy a řádně zaevidovány. Revizní komise tudíž při své kontrole neshledala žádná pochybení ani nesrovnalosti a finanční účetnictví HC Slovan Louny je tudíž v pořádku.

 

Zpracoval: Karas Jan